Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 11 mars 2019 - Strasbourg

15. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioden december 2018 finns på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 4 juli 2019Rättsligt meddelande