Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0002(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0219/2016

Arutelud :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Hääletused :

PV 12/03/2019 - 9.14
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0148

Protokoll
Esmaspäev, 11. märts 2019 - Strasbourg

17. Kolmandate riikide kodanikke puudutav teabevahetus ja Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS) ***I - Kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta (ECRIS-TCN-süsteem) ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu raamotsust 2009/315/JSK seoses teabe vahetamisega kolmandate riikide kodanike kohta ja Euroopa karistusregistrite infosüsteemiga (ECRIS) ning asendatakse nõukogu otsus 2009/316/JSK [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada ja toetada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN-süsteem), ning muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus toimus 8. veebruaril 2018 (8.2.2018 protokollipunkt 12.6)

Daniel Dalton tutvustas raporteid.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Bernd Kölmel (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Pál Csáky fraktsiooni PPE nimel, Anna Hedh fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, Romeo Franz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Emil Radev ja Ruža Tomašić.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Notis Marias.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Daniel Dalton.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.3.2019 protokollipunkt 9.14 ja 12.3.2019 protokollipunkt 9.15.

Viimane päevakajastamine: 4. juuli 2019Õigusalane teave