Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0002(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0219/2016

Dezbateri :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Voturi :

PV 12/03/2019 - 9.14
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0148

Proces-verbal
Luni, 11 martie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă

17. Schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) ***I - Un sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (sistemul ECRIS-TCN) ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Raport privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (sistemul ECRIS-TCN), și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 8 februarie 2018 (punctul 12.6 al PV din 8.2.2018)

Daniel Dalton prezintă rapoartele.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit Bernd Kölmel (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Pál Csáky, în numele Grupului PPE, Anna Hedh, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, Romeo Franz, în numele Grupului Verts/ALE, Emil Radev și Ruža Tomašić.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski și Notis Marias.

Au intervenit Věra Jourová și Daniel Dalton.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.14 al PV din 12.3.2019 și punctul 9.15 al PV din 12.3.2019.

Ultima actualizare: 4 iulie 2019Notă juridică