Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0225(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0264/2018

Debatai :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Balsavimas :

PV 12/03/2019 - 9.17
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0151

Protokolas
Pirmadienis, 2019 m. kovo 11 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

19. ES kibernetinio saugumo aktas ***I - Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES kibernetinio saugumo agentūros ENISA ir informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Ataskaita dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Julia Reda (A8-0084/2019)

Angelika Niebler ir Julia Reda pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Nicola Danti (IMCO komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo John Howarth (BUDG komiteto nuomonės referentas), Maria Grapini (IMCO komiteto nuomonės referentė), Romeo Franz (LIBE komiteto nuomonės referentas), Paul Rübig PPE frakcijos vardu, Peter Kouroumbashev S&D frakcijos vardu, Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Jakop Dalunde Verts/ALE frakcijos vardu, Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu, Christelle Lechevalier ENF frakcijos vardu, Seán Kelly, Jens Geier, Ralph Packet, Angelika Mlinar, Marisa Matias, Andreas Schwab, Carlos Zorrinho ir Eva Kaili.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias ir Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Kalbėjo Andrus Ansip, Angelika Niebler ir Julia Reda.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 12 protokolo 9.17 punktas ir 2019 03 13 protokolo 19.1 punktas

Atnaujinta: 2019 m. liepos 4 d.Teisinis pranešimas