Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0225(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0264/2018

Dezbateri :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Voturi :

PV 12/03/2019 - 9.17
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0151

Proces-verbal
Luni, 11 martie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă

19. Legea privind securitatea cibernetică ***I - Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind ENISA, „Agenția UE pentru securitate cibernetică”, de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 și privind certificarea de securitate cibernetică pentru tehnologia informației și comunicațiilor („Legea privind securitatea cibernetică”) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Julia Reda (A8-0084/2019)

Angelika Niebler și Julia Reda își prezintă rapoartele.

A intervenit Nicola Danti (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO).

A intervenit Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit John Howarth (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Maria Grapini (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Romeo Franz (raportorul pentru aviz al Comisiei LIBE), Paul Rübig, în numele Grupului PPE, Peter Kouroumbashev, în numele Grupului S&D, Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Jakop Dalunde, în numele Grupului Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, în numele Grupului GUE/NGL, Christelle Lechevalier, în numele Grupului ENF, Seán Kelly, Jens Geier, Ralph Packet, Angelika Mlinar, Marisa Matias, Andreas Schwab, Carlos Zorrinho și Eva Kaili.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias și Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Au intervenit Andrus Ansip, Angelika Niebler și Julia Reda.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.17 al PV din 12.3.2019 și punctul 19.1 al PV din 13.3.2019.

Ultima actualizare: 4 iulie 2019Notă juridică