Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0082(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0309/2018

Pateikti tekstai :

A8-0309/2018

Debatai :

PV 11/03/2019 - 20
CRE 11/03/2019 - 20

Balsavimas :

PV 25/10/2018 - 13.3
CRE 25/10/2018 - 13.3
PV 12/03/2019 - 9.18
CRE 12/03/2019 - 9.18
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0152

Protokolas
Pirmadienis, 2019 m. kovo 11 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

20. Įmonių vienų kitoms taikoma nesąžininga prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Balsavimas dėl sprendimo radėti tarpinstitucines derybas vyko 2018 m. spalio 25 d. (2018 10 25 protokolo 13.3 punktas).

Paolo De Castro pristatė pranešimą.

Kalbėjo Marc Tarabella (IMCO komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Phil Hogan (Komisijos narys).

Kalbėjo Pilar Ayuso (ENVI komiteto nuomonės referentė), Mairead McGuinness PPE frakcijos vardu, Nicola Caputo S&D frakcijos vardu, Anthea McIntyre ECR frakcijos vardu, Elsi Katainen ALDE frakcijos vardu, Maria Heubuch Verts/ALE frakcijos vardu, Matt Carthy GUE/NGL frakcijos vardu, Marco Zullo EFDD frakcijos vardu, John Stuart Agnew ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Mairead McGuinness, Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys, Czesław Adam Siekierski (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dobromir Sośnierz, Clara Aguilera, James Nicholson, Giancarlo Scottà, Michel Dantin, Eric Andrieu, Bas Belder, Philippe Loiseau, Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Innocenzo Leontini, Gilles Lebreton, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Karine Gloanec Maurin, Sofia Ribeiro, Michela Giuffrida, Othmar Karas, Seán Kelly, Marijana Petir, Andreas Schwab ir Linda McAvan (DEVE komiteto nuomonės referentė).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Momchil Nekov, Notis Marias, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Giulia Moi, Caterina Chinnici ir Olga Sehnalová.

Kalbėjo Phil Hogan.

PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Paolo De Castro.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 12 protokolo 9.18 punktas

Atnaujinta: 2019 m. liepos 4 d.Teisinis pranešimas