Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 11 marca 2019 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Weryfikacja mandatów
 6.Analiza zgodności funkcji powierzonej posłowi
 7.Wykładnia Regulaminu
 8.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 9.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 10.Wniosek o tryb pilny (art. 154 Regulaminu)
 11.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 12.Składanie dokumentów
 13.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 14.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 15.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 16.Porządek obrad
 17.Wymiana informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) ***I - Scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) ***I (debata)
 18.Program „Europejski Korpus Solidarności” ***I (debata)
 19.Akt ws. cyberbezpieczeństwa ***I - Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji ***I (debata)
 20.Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności ***I (debata)
 21.Umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między UE a Wietnamem *** - Umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między UE a Wietnamem (rezolucja) (debata)
 22.Europejska inicjatywa obywatelska ***I (debata)
 23.Stan stosunków politycznych między UE a Rosją (debata)
 24.Budowanie zdolności UE do zapobiegania konfliktom i mediacji (krótka prezentacja)
 25.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia
 27.Zamknięcie posiedzenia
 28.Zamknięcie sesji rocznej
 Lista obecności
Protokół (168 kb)
04/07/2019 13:22
  Lista obecności (55 kb)
14/05/2019 14:42
 
Protokół (81 kb)
04/07/2019 13:22
  Lista obecności (11 kb)
14/05/2019 14:42
  Głosowanie imienne (25 kb)
16/05/2019 14:28
 
Protokół (298 kb)
04/07/2019 13:22
  Lista obecności (69 kb)
14/05/2019 14:42
  Głosowanie imienne (97 kb)
16/05/2019 14:28
Ostatnia aktualizacja: 4 lipca 2019Informacja prawna