Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 11. marca 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 6.Otázka zlučiteľnosti poverenia poslanca
 7.Výklad rokovacieho poriadku
 8.Rokovania pred prvým čítaním Parlamentu (článok 69c rokovacieho poriadku)
 9.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 10.Žiadosť o naliehavý postup (článok 154 rokovacieho poriadku)
 11.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 12.Predloženie dokumentov
 13.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 14.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 15.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 16.Program práce
 17.Výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) ***I - Centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN) ***I (rozprava)
 18.Program Európsky zbor solidarity ***I (rozprava)
 19.Akt o kybernetickej bezpečnosti EÚ ***I – Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier ***I (rozprava)
 20.Nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci ***I (rozprava)
 21.Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve *** – Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (uznesenie) (rozprava)
 22.Európska iniciatíva občanov ***I (rozprava)
 23.Stav politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom (rozprava)
 24.Budovanie kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie (stručná prezentácia)
 25.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 28.Skončenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica
Finálna verzia (167 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (55 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (82 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (11 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (25 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (295 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (70 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (96 kb)
Posledná úprava: 4. júla 2019Právne oznámenie