Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

1. Откриване на годишната сесия
CRE

В съответствие с член 229, алинея първа от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 146 от Правилника за дейността, сесия 2019-2020 г. на Европейския парламент е открита.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация