Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 12 marca 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie sesji rocznej
CRE

Zgodnie z art. 229 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 146 Regulaminu sesja Parlamentu Europejskiego 2019-2020 została otwarta.

Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2019Informacja prawna