Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 mars 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

1. Öppnande av den årliga sessionen
CRE

I enlighet med artikel 229 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 146 i arbetsordningen öppnades Europaparlamentets session 2019-2020.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande