Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

3. Решение за прилагането на неотложна процедура (член 154 от Правилника за дейността)

Искане за прилагане на неотложна процедура (точка 10 от протокола от 11.3.2019 г) във връзка с:

- Правила относно Европейския фонд за морско дело и рибарство след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - комисия по рибно стопанство

Парламентът одобри искането за неотложна процедура.

- Разрешения за риболов за риболовните кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и риболовните операции на риболовните кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза (2019/0010(COD)) - комисия по рибно стопанство

Парламентът одобри искането за неотложна процедура.

- Някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност във връзка с оттеглянето на Обединено кралство от Съюза [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - комисия по транспорт и туризъм

Парламентът одобри искането за неотложна процедура.

Установеният срок за внасяне на изменения за пленарното заседание е сряда, 13 март 2019 г., в 13.00 ч.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация