Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 12. marts 2019 - Strasbourg

3. Beslutning om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 154)

Anmodning om uopsættelig forhandling (punkt 10 i protokollen af 11.3.2019):

- Regler vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - Fiskeriudvalget

Uopsættelig forhandling vedtaget

- Fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer, der fisker i Det Forenede Kongeriges farvande, og Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjers fiskeri i EU-farvande (2019/0010(COD)) - Fiskeriudvalget

Uopsættelig forhandling vedtaget

- Visse aspekter af jernbanesikkerhed og -forbindelser med hensyn til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - Transport- og Turismeudvalget

Uopsættelig forhandling vedtaget

Fristen for indgivelse af ændringsforslag blev fastsat til onsdag den 13. marts 2019 kl. 13.00.

Seneste opdatering: 6. august 2019Juridisk meddelelse