Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 12. marca 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

3. Žiadosť o naliehavý postup (článok 154 rokovacieho poriadku)

Žiadosť o uplatnenie naliehavého postupu (bod 10 zápisnice zo dňa 11.3.2019) v týchto prípadoch:

– Pravidlá týkajúce sa Európskeho námorného a rybárskeho fondu z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] – Výbor pre rybné hospodárstvo

Parlament schválil žiadosť o naliehavý postup.

– Oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie (2019/0010(COD)) – Výbor pre rybné hospodárstvo

Parlament schválil žiadosť o naliehavý postup.

– Určité aspekty železničnej bezpečnosti a prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] – Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Parlament schválil žiadosť o naliehavý postup.

Lehota na predloženie návrhov pre plenárnu schôdzu je: 13. marca 2019 o 13.00.

Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne oznámenie