Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

4. Промяна на дневния ред

Със съгласието на политическите групи, председателят предложи да се отложи за следващата месечна сесия насроченото за четвъртък гласуване по предложенията за резолюции, внесени с оглед приключване на разискванията относно "Извънредна ситуация във Венецуела" (точка 153 от дневния ред).

Парламентът се съгласи с това предложение. Следователно, дневният ред се променя.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация