Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

4. Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης

Σε συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει να μεταφερθεί στην προσεχή περίοδο συνόδου η ψηφοφορία που είχε προβλεφθεί για την Πέμπτη επί των προτάσεων ψηφίσματος που κατατέθηκαν για την περάτωση της συζήτησης σχετκά με την «Κατάσταση στη Βενεζουέλα» (σημείο 153 της ημερήσιας διάταξης).

Το Σώμα συμφωνεί με την πρόταση αυτή. Η ημερήσια διάταξη τροποποιείται αναλόγως.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου