Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 12 maart 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

4. Wijziging van de agenda

In overleg met de fracties stelt de Voorzitter voor de op donderdag geplande stemming over de ontwerpresoluties die zijn ingediend ter afsluiting van het debat over de "Noodsituatie in Venezuela" (punt 153 OJ) uit te stellen tot een volgende zittingsperiode.

Het Parlement stemt in met dit voorstel. De agenda wordt aldus gewijzigd.

Laatst bijgewerkt op: 6 augustus 2019Juridische mededeling