Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 12. marca 2019 - Štrasburg

4. Zmena programu rokovania

Predseda so súhlasom politických skupín navrhol, aby sa hlasovanie o návrhoch uznesení predložených na záver rozpravy o naliehavej situácii vo Venezuele (bod 152 návrhu programu schôdze), ktoré sa malo uskutočniť vo štvrtok, odložilo na budúcu plenárnu schôdzu.

Parlament tento návrh schválil. Týmto sa zmenil program rokovania.

Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne oznámenie