Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 12. března 2019 - ŠtrasburkKonečné znění

5. Bezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případná opatření přijatá na úrovni EU na jejich omezení (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Rady a Komise: Bezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případná opatření přijatá na úrovni EU na jejich omezení (2019/2575(RSP))

Rozprava se konala dne 13. února 2019 (bod 27 zápisu ze dne 13.2.2019)

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o bezpečnostních hrozbách souvisejících se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a o případných opatřeních přijatých na úrovni EU na jejich omezení (2019/2575(RSP)) (B8-0153/2019);

—   Caroline Nagtegaal za skupinu ALDE o bezpečnostních hrozbách spojených s rostoucí technologickou přítomností Číny v EU a možných opatřeních na úrovni EU ke snížení této přítomnosti (2019/2575(RSP)) (B8-0154/2019);

—   Luděk Niedermayer, Angelika Niebler, Ivo Belet a Paul Rübig za skupinu PPE o bezpečnostních hrozbách souvisejících se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a o případných opatřeních na úrovni EU za účelem jejich omezení (2019/2575(RSP)) (B8-0155/2019);

—   Dan Nica a Peter Kouroumbashev za skupinu S&D o bezpečnostních hrozbách souvisejících se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a o případných opatřeních přijatých na úrovni EU na jejich omezení (2019/2575(RSP)) (B8-0159/2019);

—   Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE o bezpečnostních hrozbách spojených s rostoucí technologickou přítomností Číny v EU a o možném opatření na úrovni EU za účelem jejich snížení (2019/2575(RSP)) (B8-0160/2019);

—   Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou a Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL o bezpečnostních hrozbách v souvislosti s nárůstem přítomnosti čínských technologií v EU a možných opatřeních na úrovni EU pro zmírnění těchto hrozeb (2019/2575(RSP)) (B8-0162/2019);

—   Hans-Olaf Henkel za skupinu ECR o bezpečnostních hrozbách souvisejících se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a o případných opatřeních na úrovni EU za účelem jejich omezení (2019/2575(RSP)) (B8-0164/2019).

Hlasování: bod 8.22 zápisu ze dne 12.3.2019.

Poslední aktualizace: 6. srpna 2019Právní upozornění