Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 12. marts 2019 - Strasbourg

5. Sikkerhedstrusler forbundet med den stigende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige foranstaltninger på EU-plan til at mindske dem (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Sikkerhedstrusler forbundet med den stigende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige foranstaltninger på EU-plan til at mindske dem (2019/2575(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 13. februar 2019 (punkt 27 i protokollen af 13.2.2019)

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi og Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen, om sikkerhedstrusler forbundet med den stigende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige foranstaltninger på EU-plan til at mindske dem (2019/2575(RSP)) (B8-0153/2019);

—   Caroline Nagtegaal, for ALDE-Gruppen, om sikkerhedstrusler forbundet med den stigende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige foranstaltninger på EU-plan til at mindske dem (2019/2575(RSP)) (B8-0154/2019);

—   Luděk Niedermayer, Angelika Niebler, Ivo Belet og Paul Rübig, for PPE-Gruppen, om sikkerhedstrusler forbundet med den stigende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige foranstaltninger på EU-plan til at mindske dem (2019/2575(RSP)) (B8-0155/2019);

—   Dan Nica og Peter Kouroumbashev, for S&D-Gruppen, om sikkerhedstrusler forbundet med den stigende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige foranstaltninger på EU-plan til at mindske dem (2019/2575(RSP)) (B8-0159/2019);

—   Reinhard Bütikofer, for Verts/ALE-Gruppen, om sikkerhedstrusler forbundet med den stigende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige foranstaltninger på EU-plan til at mindske dem (2019/2575(RSP)) (B8-0160/2019);

—   Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou og Dimitrios Papadimoulis, for GUE/NGL-Gruppen, om sikkerhedstrusler forbundet med den stigende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige foranstaltninger på EU-plan til at mindske dem (2019/2575(RSP)) (B8-0162/2019);

—   Hans-Olaf Henkel for ECR-Gruppen, om sikkerhedstrusler forbundet med den stigende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige foranstaltninger på EU-plan til at mindske dem (2019/2575(RSP)) (B8-0164/2019).

Afstemning: punkt 8.22 i protokollen af 12.3.2019.

Seneste opdatering: 6. august 2019Juridisk meddelelse