Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 12. maaliskuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos

5. Kiinalaisen teknologian lisääntymiseen EU:ssa liittyvät turvallisuusuhkat ja mahdolliset EU:n toimet niiden vähentämiseksi (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Kiinalaisen teknologian lisääntymiseen EU:ssa liittyvät turvallisuusuhkat ja mahdolliset EU:n toimet niiden vähentämiseksi (2019/2575(RSP))

Keskustelu käytiin 13. helmikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 13.2.2019, kohta 27)

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta kiinalaisen teknologian lisääntymiseen EU:ssa liittyvistä turvallisuusuhkista ja mahdollisista EU:n toimista niiden vähentämiseksi (2019/2575(RSP)) (B8-0153/2019)

—   Caroline Nagtegaal ALDE-ryhmän puolesta kiinalaisen teknologian lisääntymiseen EU:ssa liittyvistä turvallisuusuhkista ja mahdollisista EU:n toimista niiden vähentämiseksi (2019/2575(RSP)) (B8-0154/2019)

—   Luděk Niedermayer, Angelika Niebler, Ivo Belet ja Paul Rübig PPE-ryhmän puolesta kiinalaisen teknologian lisääntymiseen EU:ssa liittyvistä turvallisuusuhkista ja mahdollisista EU:n toimista niiden vähentämiseksi (2019/2575(RSP)) (B8-0155/2019)

—   Dan Nica ja Peter Kouroumbashev S&D-ryhmän puolesta kiinalaisen teknologian lisääntymiseen EU:ssa liittyvistä turvallisuusuhkista ja mahdollisista EU:n toimista niiden vähentämiseksi (2019/2575(RSP)) (B8-0159/2019)

—   Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta kiinalaisen teknologian lisääntymiseen EU:ssa liittyvistä turvallisuusuhkista ja mahdollisista EU:n toimista niiden vähentämiseksi (2019/2575(RSP)) (B8-0160/2019)

—   Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou ja Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta kiinalaisen teknologian lisääntymiseen EU:ssa liittyvistä turvallisuusuhkista ja mahdollisista EU:n toimista niiden vähentämiseksi (2019/2575(RSP)) (B8-0162/2019)

—   Hans-Olaf Henkel ECR-ryhmän puolesta kiinalaisen teknologian lisääntymiseen EU:ssa liittyvistä turvallisuusuhkista ja mahdollisista EU:n toimista niiden vähentämiseksi (2019/2575(RSP)) (B8-0164/2019).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2019, kohta 8.22.

Päivitetty viimeksi: 6. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus