Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2019 m. kovo 12 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

5. Grėsmės saugumui, susijusios su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimi ES lygmens veiksmai siekiant jas mažinti (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Grėsmės saugumui, susijusios su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimi ES lygmens veiksmai siekiant jas mažinti (2019/2575(RSP))

Diskusijos vyko 2019 m. vasario 13 d. (2019 02 13 protokolo 27 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu dėl grėsmių saugumui, susijusių su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimų ES lygmens veiksmų siekiant jas mažinti (2019/2575(RSP)) (B8-0153/2019);

—   Caroline Nagtegaal ALDE frakcijos vardu dėl grėsmių saugumui, susijusių su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimų ES lygmens veiksmų siekiant jas mažinti (2019/2575(RSP)) (B8-0154/2019);

—   Luděk Niedermayer, Angelika Niebler, Ivo Belet ir Paul Rübig PPE frakcijos vardu dėl grėsmių saugumui, susijusių su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimų ES lygmens veiksmų siekiant jas mažinti (2019/2575(RSP)) (B8-0155/2019);

—   Dan Nica ir Peter Kouroumbashev S&D frakcijos vardu dėl grėsmių saugumui, susijusių su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimų ES lygmens veiksmų siekiant jas mažinti (2019/2575(RSP)) (B8-0159/2019);

—   Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu dėl grėsmių saugumui, susijusių su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimų ES lygmens veiksmų siekiant jas sumažinti (2019/2575(RSP)) (B8-0160/2019);

—   Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou ir Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu dėl grėsmių saugumui, susijusių su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimi ES lygmens veiksmai siekiant jas mažinti (2019/2575(RSP)) (B8-0162/2019);

—   Hans-Olaf Henkel ECR frakcijos vardu dėl grėsmių saugumui, susijusių su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimų ES lygmens veiksmų siekiant jas mažinti (2019/2575(RSP)) (B8-0164/2019).

Balsavimas: 2019 03 12 protokolo 8.22 punktas

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 6 d.Teisinis pranešimas