Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2019. gada 12. marts - StrasbūraGalīgā redakcija

5. Drošības apdraudējumi saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Drošības apdraudējumi saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai (2019/2575(RSP)).

Debates notika 2019. gada 13. februārī (13.2.2019. protokola 27. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par apdraudējumu drošībai saistībā ar pieaugošo Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējamo rīcību ES līmenī, lai to samazinātu (2019/2575(RSP)) (B8-0153/2019);

—   Caroline Nagtegaal ALDE grupas vārdā – par drošības apdraudējumiem saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējamo rīcību ES līmenī to mazināšanai (2019/2575(RSP)) (B8-0154/2019);

—   Luděk Niedermayer, Angelika Niebler, Ivo Belet un Paul Rübig PPE grupas vārdā – par drošības apdraudējumiem saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai (2019/2575(RSP)) (B8-0155/2019);

—   Dan Nica un Peter Kouroumbashev S&D grupas vārdā – par drošības apdraudējumiem saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai (2019/2575(RSP)) (B8-0159/2019);

—   Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā – par drošības apdraudējumiem saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējamo rīcību ES līmenī to mazināšanai (2019/2575(RSP)) (B8-0160/2019);

—   Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou un Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā – par drošības apdraudējumiem saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējamo rīcību ES līmenī to mazināšanai (2019/2575(RSP)) (B8-0162/2019);

—   Hans-Olaf Henkel ECR grupas vārdā – par drošības apdraudējumiem saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai (2019/2575(RSP)) (B8-0164/2019).

Balsojums: 12.3.2019. protokola 8.22. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 6. augustsJuridisks paziņojums