Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 12 maart 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

5. Veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende Chinese technologische aanwezigheid in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze terug te dringen (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende Chinese technologische aanwezigheid in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze terug te dringen (2019/2575(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 13 februari 2019 (punt 27 van de notulen van 13.2.2019)

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over de veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende technologische aanwezigheid van China in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze tegen te gaan (2019/2575(RSP)) (B8-0153/2019);

—   Caroline Nagtegaal, namens de ALDE-Fractie, over de veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende technologische aanwezigheid van China in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze tegen te gaan (2019/2575(RSP)) (B8-0154/2019);

—   Luděk Niedermayer, Angelika Niebler, Ivo Belet en Paul Rübig, namens de PPE-Fractie, over de veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende technologische aanwezigheid van China in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze tegen te gaan (2019/2575(RSP)) (B8-0155/2019);

—   Dan Nica en Peter Kouroumbashev, namens de S&D-Fractie, over het gevaar voor de veiligheid in verband met de toenemende technologische aanwezigheid van China in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om dit tegen te gaan (2019/2575(RSP)) (B8-0159/2019);

—   Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, over het gevaar voor de veiligheid in verband met de toenemende technologische aanwezigheid van China in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om dit tegen te gaan (2019/2575(RSP)) (B8-0160/2019);

—   Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou en Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, over het gevaar voor de veiligheid in verband met de toenemende technologische aanwezigheid van China in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om dit tegen te gaan (2019/2575(RSP)) (B8-0162/2019);

—   Hans-Olaf Henkel, namens de ECR-Fractie, over de veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende technologische aanwezigheid van China in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze tegen te gaan (2019/2575(RSP)) (B8-0164/2019).

Stemming: punt 8.22 van de notulen van 12.3.2019.

Laatst bijgewerkt op: 6 augustus 2019Juridische mededeling