Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 12. marca 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

5. Bezpečnostné hrozby súvisiace so zvyšujúcou sa technologickou prítomnosťou Číny v EÚ a prípadné opatrenia na úrovni EÚ na ich znižovanie (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Bezpečnostné hrozby súvisiace so zvyšujúcou sa technologickou prítomnosťou Číny v EÚ a prípadné opatrenia na úrovni EÚ na ich znižovanie (2019/2575(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 13. februára 2019 (bod 27 zápisnice zo dňa 13.2.2019)

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD, o bezpečnostných hrozbách súvisiacich so zvyšujúcou sa čínskou technologickou prítomnosťou v EÚ a možných opatreniach na úrovni EÚ na ich zníženie (2019/2575(RSP)) (B8-0153/2019);

—   Caroline Nagtegaal, v mene skupiny ALDE, o bezpečnostných hrozbách súvisiacich so zvyšujúcou sa čínskou technologickou prítomnosťou v EÚ a možných opatreniach na úrovni EÚ na ich zníženie (2019/2575(RSP)) (B8-0154/2019);

—   Luděk Niedermayer, Angelika Niebler, Ivo Belet a Paul Rübig, v mene skupiny PPE, o bezpečnostných hrozbách súvisiacich so zvyšujúcou sa čínskou technologickou prítomnosťou v EÚ a možných opatreniach na úrovni EÚ na ich zníženie (2019/2575(RSP)) (B8-0155/2019);

—   Dan Nica a Peter Kouroumbashev, v mene skupiny S&D, o bezpečnostných hrozbách súvisiacich so zvyšujúcou sa čínskou technologickou prítomnosťou v EÚ a možných opatreniach na úrovni EÚ na ich zníženie (2019/2575(RSP)) (B8-0159/2019);

—   Reinhard Bütikofer, v mene skupiny Verts/ALE, o bezpečnostných hrozbách súvisiacich so zvyšujúcou sa čínskou technologickou prítomnosťou v EÚ a možných opatreniach na úrovni EÚ na ich zníženie (2019/2575(RSP)) (B8-0160/2019);

—   Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou a Dimitrios Papadimoulis, v mene skupiny GUE/NGL, o bezpečnostných hrozbách súvisiacich so zvyšujúcou sa čínskou technologickou prítomnosťou v EÚ a možných opatreniach na úrovni EÚ na ich zníženie (2019/2575(RSP)) (B8-0162/2019);

—   Hans-Olaf Henkel v mene skupiny ECR, o bezpečnostných hrozbách súvisiacich so zvyšujúcou sa čínskou technologickou prítomnosťou v EÚ a možných opatreniach na úrovni EÚ na ich zníženie (2019/2575(RSP)) (B8-0164/2019).

Hlasovanie: bod 8.22 zápisnice zo dňa 12.3.2019.

Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne oznámenie