Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 12. marec 2019 - StrasbourgKončna izdaja

5. Varnostne grožnje zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možni ukrepi na ravni EU za njihovo zmanjšanje (vloženi predlogi resolucij)

Izjavi Sveta in Komisije: Varnostne grožnje zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možni ukrepi na ravni EU za njihovo zmanjšanje (2019/2575(RSP))

Razprava je potekala dne 13. februarja 2019 (točka 27 zapisnika z dne 13.2.2019)

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o varnostnih grožnjah zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možnih ukrepih na ravni EU za njihovo zmanjšanje (2019/2575(RSP)) (B8-0153/2019);

—   Caroline Nagtegaal v imenu skupine ALDE o varnostnih grožnjah zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možnih ukrepih na ravni EU za njihovo zmanjšanje (2019/2575(RSP)) (B8-0154/2019);

—   Luděk Niedermayer, Angelika Niebler, Ivo Belet in Paul Rübig v imenu skupine PPE o varnostnih grožnjah zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možnih ukrepih na ravni EU za njihovo zmanjšanje (2019/2575(RSP)) (B8-0155/2019);

—   Dan Nica in Peter Kouroumbashev v imenu skupine S&D o varnostnih grožnjah, povezanih z vse večjo kitajsko tehnološko prisotnostjo v EU, in možnih ukrepih na ravni EU za njeno zmanjšanje (2019/2575(RSP)) (B8-0159/2019);

—   Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE o varnostnih grožnjah zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možnih ukrepih na ravni EU za njihovo zmanjšanje (2019/2575(RSP)) (B8-0160/2019);

—   Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou in Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL o varnostnih grožnjah zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možnih ukrepih na ravni EU za njihovo zmanjšanje (2019/2575(RSP)) (B8-0162/2019);

—   Hans-Olaf Henkel v imenu skupine ECR o varnostnih grožnjah zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možnih ukrepih na ravni EU za njihovo zmanjšanje (2019/2575(RSP)) (B8-0164/2019).

Glasovanje: točka 8.22 zapisnika z dne 12.3.2019.

Zadnja posodobitev: 6. avgust 2019Pravno obvestilo