Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 mars 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

5. Säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem (2019/2575(RSP))

Debatten hade ägt rum den 13 februari 2019 (punkt 27 i protokollet av den 13.2.2019)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen, om säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem (2019/2575(RSP)) (B8-0153/2019);

—   Caroline Nagtegaal, för ALDE-gruppen, om säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem (2019/2575(RSP)) (B8-0154/2019);

—   Luděk Niedermayer, Angelika Niebler, Ivo Belet och Paul Rübig, för PPE-gruppen, om säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem (2019/2575(RSP)) (B8-0155/2019);

—   Dan Nica och Peter Kouroumbashev, för S&D-gruppen, om säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem (2019/2575(RSP)) (B8-0159/2019);

—   Reinhard Bütikofer, för Verts/ALE-gruppen, om säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem (2019/2575(RSP)) (B8-0160/2019);

—   Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou och Dimitrios Papadimoulis, för GUE/NGL-gruppen, om säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem (2019/2575(RSP)) (B8-0162/2019);

—   Hans-Olaf Henkel för ECR-gruppen, om säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem (2019/2575(RSP)) (B8-0164/2019).

Omröstning: punkt 8.22 i protokollet av den 12.3.2019.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande