Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 12. ožujka 2019. - StrasbourgZavršno izdanje

6. Rodna ravnopravnost u imenovanjima u području ekonomske i monetarne politike EU-a (rasprava)
CRE

Izjave Vijeća i Komisije: Rodna ravnopravnost u imenovanjima u području ekonomske i monetarne politike EU-a (2019/2614(RSP))

Melania Gabriela Ciot (predsjedateljica Vijeća) i Věra Jourová (povjerenica Komisije) dale su izjave.

Govorili su Esther de Lange, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Mercedes Bresso, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ulrike Trebesius, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Mireille D'Ornano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Dobromir Sośnierz, nezavisni zastupnik, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Hilde Vautmans, Markus Ferber, Pervenche Berès, Mirosław Piotrowski, Sophia in 't Veld, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, Rosa Estaràs Ferragut, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Dobromir Sośnierz, Patrizia Toia, Ernest Urtasun, Sirpa Pietikäinen i Vilija Blinkevičiūtė.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Bill Etheridge i Anneli Jäätteenmäki

Govorile su Věra Jourová i Melania Gabriela Ciot.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.9 zapisnika od 14.3.2019..

(Dnevna sjednica nakratko je prekinuta)

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

Posljednje ažuriranje: 6. kolovoza 2019.Pravna napomena