Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2019. gada 12. marts - Strasbūra

6. Dzimumu līdzsvars, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā (debates)
CRE

Padomes un Komisijas paziņojumi: Dzimumu līdzsvars, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā (2019/2614(RSP)).

Melania Gabriela Ciot (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Esther de Lange PPE grupas vārdā, Mercedes Bresso S&D grupas vārdā, Ulrike Trebesius ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Mireille D'Ornano EFDD grupas vārdā, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hilde Vautmans, Markus Ferber, Pervenche Berès, Mirosław Piotrowski, Sophia in 't Veld, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, Rosa Estaràs Ferragut, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dobromir Sośnierz, Patrizia Toia, Ernest Urtasun, Sirpa Pietikäinen un Vilija Blinkevičiūtė.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Bill Etheridge un Anneli Jäätteenmäki.

Uzstājās Věra Jourová un Melania Gabriela Ciot.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.3.2019. protokola 11.9. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 6. augustsJuridisks paziņojums