Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 12. marca 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

6. Rodová rovnováha pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Rodová rovnováha pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ (2019/2614(RSP))

Melania Gabriela Ciot (úradujúca predsedníčka Rady) a Věra Jourová (členka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Esther de Lange v mene skupiny PPE, Mercedes Bresso v mene skupiny S&D, Ulrike Trebesius v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Mireille D'Ornano v mene skupiny EFDD, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Hilde Vautmans, Markus Ferber, Pervenche Berès, Mirosław Piotrowski, Sophia in 't Veld, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, Rosa Estaràs Ferragut, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dobromir Sośnierz, Patrizia Toia, Ernest Urtasun, Sirpa Pietikäinen a Vilija Blinkevičiūtė.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Bill Etheridge a Anneli Jäätteenmäki.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová a Melania Gabriela Ciot.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.9 zápisnice zo dňa 14.3.2019.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne oznámenie