Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

7. Разискване с министър-председателя на Словашката република Петер Пелегрини относно бъдещето на Европа (разискване)
CRE

Разискване с министър-председателя на Словашката република Петер Пелегрини относно бъдещето на Европа (2019/2515(RSP))

Председателят откри разискването с кратко изявление.

Изказа се Peter Pellegrini (министър-председател на Словашката република).

Изказа се Jean-Claude Juncker (председател на Комисията).

Изказаха се Esteban González Pons, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Jana Žitňanská, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, Marcel de Graaff, от името на групата ENF, и Kazimierz Michał Ujazdowski, независим член на ЕП.

Изказа се Peter Pellegrini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Paulo Rangel, Babette Winter, Hans-Olaf Henkel, Romeo Franz, Dimitrios Papadimoulis, Patrick O'Flynn, Eduard Kukan, Ivan Štefanec и Maria Grapini.

Изказа се Peter Pellegrini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marek Jurek, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Monika Smolková, Charles Tannock, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alojz Peterle, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty и Tomáš Zdechovský.

Изказа се Peter Pellegrini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ruža Tomašić, Richard Sulík, Arne Lietz и Branislav Škripek.

Изказа се Peter Pellegrini.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в 12.19 ч., в очакване на времето за гласуване.)

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация