Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 12. března 2019 - Štrasburk

7. Rozprava s předsedou vlády Slovenské republiky Peterem Pellegrinim o budoucnosti Evropy (rozprava)
CRE

Rozprava s předsedou vlády Slovenské republiky Peterem Pellegrinim o budoucnosti Evropy (2019/2515(RSP))

Předseda rozpravu uvedl krátkým prohlášením.

Vystoupil Peter Pellegrini (předseda vlády Slovenské republiky).

Vystoupil Jean-Claude Juncker (předseda Komise).

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Jana Žitňanská za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Rolandas Paksas za skupinu EFDD, Marcel de Graaff za skupinu ENF, a Kazimierz Michał Ujazdowski – nezařazený poslanec.

Vystoupil Peter Pellegrini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Paulo Rangel, Babette Winter, Hans-Olaf Henkel, Romeo Franz, Dimitrios Papadimoulis, Patrick O'Flynn, Eduard Kukan, Ivan Štefanec a Maria Grapini.

Vystoupil Peter Pellegrini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marek Jurek, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Monika Smolková, Charles Tannock, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alojz Peterle, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty a Tomáš Zdechovský.

Vystoupil Peter Pellegrini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ruža Tomašić, Richard Sulík, Arne Lietz a Branislav Škripek.

Vystoupil Peter Pellegrini.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:19 před hlasováním.)

Poslední aktualizace: 6. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí