Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 12. marts 2019 - StrasbourgEndelig udgave

7. Drøftelse med Den Slovakiske Republiks premierminister, Peter Pellegrini, om Europas fremtid (forhandling)
CRE

Drøftelse med Den Slovakiske Republiks premierminister, Peter Pellegrini, om Europas fremtid (2019/2515(RSP))

Formanden holdt en kort tale til indledning.

Taler: Peter Pellegrini (Den Slovakiske Republiks premierminister).

Taler: Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen).

Talere Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen, Marcel de Graaff for ENF-Gruppen, og Kazimierz Michał Ujazdowski, løsgænger.

Taler: Peter Pellegrini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Paulo Rangel, Babette Winter, Hans-Olaf Henkel, Romeo Franz, Dimitrios Papadimoulis, Patrick O'Flynn, Eduard Kukan, Ivan Štefanec og Maria Grapini.

Taler: Peter Pellegrini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marek Jurek, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Monika Smolková, Charles Tannock, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alojz Peterle, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty og Tomáš Zdechovský.

Taler: Peter Pellegrini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ruža Tomašić, Richard Sulík, Arne Lietz og Branislav Škripek.

Taler: Peter Pellegrini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet afbrudt kl. 12.19 i afventning af afstemningstiden)

Seneste opdatering: 6. august 2019Juridisk meddelelse