Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 12 maart 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

7. Debat met de premier van Slowakije, Peter Pellegrini, over de toekomst van Europa (debat)
CRE

Debat met de premier van Slowakije, Peter Pellegrini, over de toekomst van Europa (2019/2515(RSP))

De Voorzitter leg een korte verklaring af ter inleiding van het debat.

Het woord wordt gevoerd door Peter Pellegrini (premier van de Slowaakse Republiek).

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, Marcel de Graaff, namens de ENF-Fractie, en Kazimierz Michał Ujazdowski, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Peter Pellegrini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Paulo Rangel, Babette Winter, Hans-Olaf Henkel, Romeo Franz, Dimitrios Papadimoulis, Patrick O'Flynn, Eduard Kukan, Ivan Štefanec en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Peter Pellegrini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marek Jurek, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Monika Smolková, Charles Tannock, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alojz Peterle, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty en Tomáš Zdechovský.

Het woord wordt gevoerd door Peter Pellegrini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ruža Tomašić, Richard Sulík, Arne Lietz en Branislav Škripek.

Het woord wordt gevoerd door Peter Pellegrini.

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 12.19 uur onderbroken.)

Laatst bijgewerkt op: 6 augustus 2019Juridische mededeling