Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 12 marca 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna

7. Debata z premierem Słowacji Peterem Pellegrinim na temat przyszłości Europy (debata)
CRE

Debata z premierem Słowacji Peterem Pellegrinim na temat przyszłości Europy (2019/2515(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie tytułem wprowadzenia do debaty.

Głos zabrał Peter Pellegrini (premier Republiki Słowackiej).

Głos zabrał Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF, i Kazimierz Michał Ujazdowski niezrzeszony.

Głos zabrał Peter Pellegrini.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Paulo Rangel, Babette Winter, Hans-Olaf Henkel, Romeo Franz, Dimitrios Papadimoulis, Patrick O'Flynn, Eduard Kukan, Ivan Štefanec i Maria Grapini.

Głos zabrał Peter Pellegrini.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Marek Jurek, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Monika Smolková, Charles Tannock, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alojz Peterle, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty i Tomáš Zdechovský.

Głos zabrał Peter Pellegrini.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Ruža Tomašić, Richard Sulík, Arne Lietz i Branislav Škripek.

Głos zabrał Peter Pellegrini.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.19 w oczekiwaniu na głosowanie.)

Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2019Informacja prawna