Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 12 martie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă

7. Dezbatere cu prim-ministrul Slovaciei, Peter Pellegrini, privind viitorul Europei (dezbatere)
CRE

Dezbatere cu prim-ministrul Slovaciei, Peter Pellegrini, privind viitorul Europei (2019/2515(RSP))

Președintele a făcut o scurtă declarație pentru a introduce dezbaterea.

A intervenit Peter Pellegrini (prim-ministrul Republicii Slovace).

A intervenit Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei).

Au intervenit Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, și Kazimierz Michał Ujazdowski, neafiliat.

A intervenit Peter Pellegrini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Paulo Rangel, Babette Winter, Hans-Olaf Henkel, Romeo Franz, Dimitrios Papadimoulis, Patrick O'Flynn, Eduard Kukan, Ivan Štefanec și Maria Grapini.

A intervenit Peter Pellegrini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marek Jurek, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Monika Smolková, Charles Tannock, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alojz Peterle, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty și Tomáš Zdechovský.

A intervenit Peter Pellegrini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ruža Tomašić, Richard Sulík, Arne Lietz și Branislav Škripek.

A intervenit Peter Pellegrini.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 12.19 în așteptarea votării.)

Ultima actualizare: 6 august 2019Notă juridică