Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 12. marca 2019 - Štrasburg

7. Diskusia so slovenským predsedom vlády Petrom Pellegrinim o budúcnosti Európy (rozprava)
CRE

Diskusia so slovenským predsedom vlády Petrom Pellegrinim o budúcnosti Európy (2019/2515(RSP))

Predseda vystúpil s krátkym vyhlásením, aby uviedol rozpravu.

V rozprave vystúpil Peter Pellegrini (predseda vlády Slovenskej republiky).

V rozprave vystúpil Jean-Claude Juncker (predseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, Marcel de Graaff v mene skupiny ENF a Kazimierz Michał Ujazdowski – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil Peter Pellegrini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Paulo Rangel, Babette Winter, Hans-Olaf Henkel, Romeo Franz, Dimitrios Papadimoulis, Patrick O'Flynn, Eduard Kukan, Ivan Štefanec a Maria Grapini.

V rozprave vystúpil Peter Pellegrini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marek Jurek, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Monika Smolková, Charles Tannock, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alojz Peterle, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty a Tomáš Zdechovský.

V rozprave vystúpil Peter Pellegrini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ruža Tomašić, Richard Sulík, Arne Lietz a Branislav Škripek.

V rozprave vystúpil Peter Pellegrini.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.19 pred hlasovaním.)

Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne oznámenie