Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 mars 2019 - Strasbourg

7. Debatt med Slovakiens premiärminister, Peter Pellegrini, om Europas framtid (debatt)
CRE

Debatt med Slovakiens premiärminister, Peter Pellegrini, om Europas framtid (2019/2515(RSP))

Talmannen gjorde ett kort uttalande som inledning på debatten.

Talare: Peter Pellegrini (Slovakiens premiärminister).

Talare: Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande).

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Jana Žitňanská för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, Marcel de Graaff för ENF-gruppen, och Kazimierz Michał Ujazdowski, grupplös.

Talare: Peter Pellegrini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Paulo Rangel, Babette Winter, Hans-Olaf Henkel, Romeo Franz, Dimitrios Papadimoulis, Patrick O'Flynn, Eduard Kukan, Ivan Štefanec och Maria Grapini.

Talare: Peter Pellegrini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marek Jurek, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Monika Smolková, Charles Tannock, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alojz Peterle, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty och Tomáš Zdechovský.

Talare: Peter Pellegrini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ruža Tomašić, Richard Sulík, Arne Lietz och Branislav Škripek.

Talare: Peter Pellegrini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.19 i avvaktan på omröstningen.)

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande