Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0121(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0025/2019

Внесени текстове :

A8-0025/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/03/2019 - 9.11

Приети текстове :

P8_TA(2019)0145

Протокол
Вторник, 12 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

9.11. Евро-средиземноморско споразумение между ЕС и Египет (присъединяване на Хърватия) *** (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокол към Евро-средиземноморскотo споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0145)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация