Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0144(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0018/2018

Внесени текстове :

A8-0018/2018

Разисквания :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Гласувания :

PV 12/03/2019 - 9.15
CRE 12/03/2019 - 9.15

Приети текстове :

P8_TA(2019)0149

Протокол
Вторник, 12 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

9.15. Централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN) ***I (гласуване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ГТД), с цел допълване и подкрепа на Европейската информационна система за регистрите за съдимост (система ECRIS-TCN) и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Гласуването на решението за започване на междуинституционални преговори се състоя на 8 февруари 2018 г. (точка 12.6 от протокола от 8.2.2018 г).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

Изказа се Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, за да поиска гласуване на измененията преди гласуването на временното споразумение, съгласно член 59, параграф 3 от Правилника за дейността, и Daniel Dalton (докладчик), който се противопостави на това искане.

С поименно гласуване (129 гласа „за“, 514 гласа „против“, 22 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0149)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Преди гласуването, Juan Fernando López Aguilar.

Последно осъвременяване: 16 май 2019 г.Правна информация