Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2575(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0154/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2019 - 9.22

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0156

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

9.22. Απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 13 Φεβρουαρίου 2019 (σημείο 27 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2019).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις12 Μαρτίου 2019 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2019).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0153/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019 και B8-0164/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 22)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0154/2019

(αντικαθιστά τις B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019 και B8-0160/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Luděk Niedermayer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Dan Nica, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Caroline Nagtegaal, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

—   Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0156)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0153/2019, B8-0162/2019 και B8-0164/2019 καταπίπτουν.)

Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου