Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 12. března 2019 - ŠtrasburkKonečné znění

9. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


9.1. Žádost, aby byla Monika Hohlmeierová zbavena imunity (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byla Monika Hohlmeierová zbavena imunity [2019/2002(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0135)


9.2. Žádost, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity [2018/2247(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0136)

Vystoupení

Před hlasováním Marie-Christine Arnautu a Jean-Marie Cavada.


9.3. Žádost, aby byla Dominique Bildeová zbavena imunity (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byla Dominique Bildeová zbavena imunity [2018/2267(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0137)


9.4. Prodloužení platnosti článku 159 jednacího řádu Parlamentu do konce devátého volebního období (hlasování)

Doporučení k rozhodnutí, které v souladu s čl. 159 odst. 4 jednacího řádu předložilo předsednictvo, o prodloužení platnosti článku 159 jednacího řádu Parlamentu do konce devátého volebního období (2019/2545(RSO)) (B8-0147/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

DOPORUČENÍ K ROZHODNUTÍ

přijato (P8_TA(2019)0138)

Vystoupení

Před hlasováním Ruža Tomašić.


9.5. Elektronické informace o nákladní dopravě ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronických informacích o nákladní dopravě [COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0139)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Před hlasováním David Coburn.


9.6. Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0140)

Parlament schválil uzavření dohody.


9.7. Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví (usnesení) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Komise o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví [2018/0272M(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0141)


9.8. Protokol o změně Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Protokol o změně Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat [10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: József Nagy (A8-0070/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0142)

Parlament schválil návrh rozhodnutí Rady.


9.9. Oprávnění členských států k tomu, aby se staly smluvními stranami Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy v zájmu Evropské unie opravňují k tomu, aby se staly smluvními stranami Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích (CETS č. 218) [12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0143)

Parlament schválil návrh rozhodnutí Rady.


9.10. Protokol, kterým se mění Dohoda o námořní dopravě mezi EU a Čínou (přistoupení Chorvatska) *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se mění Dohoda o námořní dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a vládou Čínské lidové republiky na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii, jménem Unie a členských států [05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Francisco Assis (A8-0168/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0144)

Parlament schválil uzavření dohody.


9.11. Evropsko-středomořská dohoda mezi EU a Egyptem (přistoupení Chorvatska) *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii [10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0145)

Parlament schválil uzavření protokolu.


9.12. Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Turkmenistánem (hlasování)

Průběžná zpráva o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Dohody o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé, jménem Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii [1998/0031R(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0146)


9.13. Prováděcí rozhodnutí o zahájení automatizované výměny údajů o DNA ve Spojeném království * (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o DNA ve Spojeném království [13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0147)


9.14. Výměna informací o státních příslušnících třetích zemí a Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí a o Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0148)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


9.15. Centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (systém ECRIS-TCN) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, za účelem doplnění a podpory Evropského informačního systému rejstříků trestů (systém ECRIS-TCN) a mění nařízení (EU) č. 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne 8. února 2018 (bod 12.6 zápisu ze dne 8.2.2018).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

Vystoupili: Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL před hlasováním o předběžné dohodě s žádostí, aby se o pozměňovacích návrzích hlasovalo v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu před předběžnou dohodou, a Daniel Dalton (zpravodaj) proti této žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 129, proti: 514, zdrželo se: 22).

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0149)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Před hlasováním Juan Fernando López Aguilar.


9.16. Program Evropský sbor solidarity ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušuje [nařízení o Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU) č. 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0150)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


9.17. Akt EU o kybernetické bezpečnosti ***I (hlasování)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o agentuře ENISA, Evropské agentuře pro kybernetickou bezpečnost, a zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 a o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií („akt o kybernetické bezpečnosti“) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0151)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


9.18. Nekalé obchodní praktiky mezi podniky v potravinovém řetězci ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne 25. října 2018 (bod 13.3 zápisu ze dne 25.10.2018).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA, PROHLÁŠENÍ PARLAMENTU a SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

schváleno (P8_TA(2019)0152)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Paolo De Castro (zpravodaj) po hlasování.


9.19. Evropská občanská iniciativa ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne 5. července 2018 (bod 6.5 zápisu ze dne 5.7.2018).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

Vystoupila Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL před hlasováním o předběžné dohodě s žádostí, aby se o pozměňovacích návrzích hlasovalo v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu před předběžnou dohodou.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 146, proti: 501, zdrželo se: 17).

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0153)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


9.20. Dovoz kulturních statků ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dovozu kulturních statků [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajové: Alessia Maria Mosca a Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Rozprava se konala dne 24. října 2018 (bod 19 zápisu ze dne 24.10.2018).

Hlasování se konalo dne 25. října 2018 (bod 13.1 zápisu ze dne 25.10.2018).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0154)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


9.21. Ochrana osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, pokud jde o postup ověřování v případě porušení pravidel ochrany osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu [COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajové: Mercedes Bresso a Rainer Wieland (A8-0435/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

Vystoupil Gilles Lebreton za skupinu ENF před hlasováním o předběžné dohodě s žádostí, aby se o pozměňovacích návrzích hlasovalo v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu před předběžnou dohodou.

Parlament žádost zamítl EH (pro: 65, proti: 586, zdrželo se: 11).

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0155)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo..


9.22. Bezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případná opatření přijatá na úrovni EU na jejich omezení (hlasování)

Rozprava se konala dne 13. února 2019 (bod 27 zápisu ze dne 13.2.2019).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 12. března 2019 (bod 5 zápisu ze dne 12.3.2019).

Návrhy usnesení B8-0153/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019 a B8-0164/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0154/2019

(nahrazující B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019 a B8-0160/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Luděk Niedermayer za skupinu PPE,

—   Dan Nica za skupinu S&D,

—   Caroline Nagtegaal za skupinu ALDE,

—   Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2019)0156)

(Návrhy usnesení B8-0153/2019, B8-0162/2019 a B8-0164/2019 se neberou v potaz.)


9.23. Stav politických vztahů mezi EU a Ruskem (hlasování)

Zpráva o stavu politických vztahů mezi EU a Ruskem [2018/2158(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ENF)

zamítnut

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou GUE/NGL)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ (předložený výborem AFET)

přijat (P8_TA(2019)0157)

Vystoupení

Reinhard Bütikofer předložil ústní pozměňovací návrh, kterým se vkládá nový bod za bod 38. Pozměňovací návrh byl vzat v potaz.


9.24. Budování kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediace (hlasování)

Zpráva o budování kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediace [2018/2159(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Soraya Post (A8-0075/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0158)

Poslední aktualizace: 6. srpna 2019Právní upozornění