Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. március 12., Kedd - StrasbourgVégleges kiadás

9. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


9.1. Monika Hohlmeier mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)

Jelentés a Monika Hohlmeier mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2019/2002(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0135)


9.2. Jean-Marie Le Pen parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)

Jelentés a Jean-Marie Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2018/2247(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0136)

Felszólalások

Marie-Christine Arnautu és Jean-Marie Cavada, a szavazás előtt.


9.3. Dominique Bilde mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)

Jelentés a Dominique Bilde mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2018/2267(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0137)


9.4. A Parlament eljárási szabályzata 159. cikke alkalmazásának kiterjesztése a kilencedik parlamenti ciklus végéig (szavazás)

Az eljárási szabályzat 159. cikke (4) bekezdésének megfelelően az Elnökség által benyújtott ajánlás: a Parlament eljárási szabályzata 159. cikke alkalmazásának kiterjesztése a kilencedik parlamenti ciklus végéig (2019/2545(RSO)) (B8-0147/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ AJÁNLÁS

Elfogadva. (P8_TA(2019)0138)

Felszólalások

Ruža Tomašić, a szavazás előtt.


9.5. Elektronikus áruszállítási információk ***I (szavazás)

Jelentés az elektronikus áruszállítási információkról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról [COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0139)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

David Coburn, a szavazás előtt.


9.6. Az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről szóló, az EU és Vietnam közötti önkéntes partnerségi megállapodás *** (szavazás)

Ajánlás az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről szóló, az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0140)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


9.7. Az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről szóló, az EU és Vietnam közötti önkéntes partnerségi megállapodás (állásfoglalás) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről szóló, az EU és Vietnam közötti önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [2018/0272M(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0141)


9.8. A személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló egyezményt módosító jegyzőkönyv *** (szavazás)

Ajánlás az Európa Tanácsnak a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló egyezményét módosító jegyzőkönyvnek az Európai Unió érdekében történő megerősítésére a tagállamoknak adott felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: József Nagy (A8-0070/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0142)

A Parlament egyetért a tanácsi határozat tervezetével.


9.9. Az Európa Tanácsnak a labdarúgó-mérkőzéseken és egyéb sporteseményeken megvalósítandó integrált biztonsági, védelmi és szolgáltatási megközelítésről szóló egyezményéhez történő tagállami csatlakozásra való felhatalmazás *** (szavazás)

Ajánlás a tagállamoknak az Európa Tanácsnak a labdarúgó-mérkőzéseken és egyéb sporteseményeken megvalósítandó integrált biztonsági, védelmi és szolgáltatási megközelítésről szóló egyezményéhez (CETS 218 sz.) az Európai Unió érdekében történő csatlakozásra való felhatalmazásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről [12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0143)

A Parlament egyetért a tanácsi határozat tervezetével.


9.10. Az EU és Kína közötti, a tengeri szállításról szóló megállapodást módosító jegyzőkönyv (Horvátország csatlakozása) *** (szavazás)

Ajánlás a tengeri szállításról szóló, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya között létrejött megállapodást a Horvát Köztársaság európai uniós csatlakozásának figyelembevétele céljából módosító jegyzőkönyvnek az Európai Unió és a tagállamok nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Francisco Assis (A8-0168/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0144)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


9.11. Az EU–Egyiptom euromediterrán megállapodás (Horvátország csatlakozása) *** (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0145)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


9.12. Az EU–Türkmenisztán partnerségi és együttműködési megállapodás (szavazás)

Időközi jelentés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Türkmenisztán közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodásnak az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség általi megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló tervezetről [1998/0031R(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0146)


9.13. A DNS-adatokra vonatkozó, az Egyesült Királysággal való automatizált adatcsere megindításáról szóló végrehajtási határozat * (szavazás)

Jelentés a DNS-adatokra vonatkozó, az Egyesült Királysággal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

TANÁCSI VÉGREHAJTÁSI HATÁROZAT TERVEZETE

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0147)


9.14. A harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információcsere és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) ***I (szavazás)

Jelentés a 2009/315/IB tanácsi kerethatározatnak a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információcsere és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) tekintetében történő módosításáról, valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0148)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


9.15. A harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos információkat birtokló tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer (ECRIS-TNC) ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése és támogatása érdekében a harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos információkat birtokló tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer létrehozásáról (ECRIS-TCN rendszer), valamint az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Az intézményközi tárgyalások megnyitására vonatkozó határozatról szóló szavazásra 2018. február 8-án került sor. (2018.2.8-i jegyzőkönyv, 12.6. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

Felszólal: Dennis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki kéri, hogy az eljárási szabályzat 59. cikke (3) bekezdésének megfelelően a módosításokat az ideiglenes megállapodás előtt bocsássák szavazásra, és Daniel Dalton (előadó), aki ellenzi a kérést.

Név szerinti szavazással (__[A32466]__ mellette, __[A32467]__ ellene, __[A32468]__ tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0149)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Juan Fernando López Aguilar, a szavazás előtt.


9.16. Az Európai Szolidaritási Testület programja ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozásáról, valamint az [Európai Szolidaritási Testületről szóló rendelet] és a 375/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0150)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


9.17. Uniós kiberbiztonsági jogszabály ***I (szavazás)

Jelentés az ENISA-ról, az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről, az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre („kiberbiztonsági jogszabály”) irányuló javaslatról [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0151)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


9.18. Az élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ***I (szavazás)

Jelentés az élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Az intézményközi tárgyalások megnyitására vonatkozó határozatról szóló szavazásra 2018. október 25-én került sor. (2018.10.25-i jegyzőkönyv, 13.3. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS, A PARLAMENT NYILATKOZATA és EGYÜTTES NYILATKOZAT

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0152)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Paolo De Castro (előadó), a szavazás után.


9.19. Az európai polgári kezdeményezés ***I (szavazás)

Jelentés az európai polgári kezdeményezésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Az intézményközi tárgyalások megnyitására vonatkozó határozatról szóló szavazásra 2018. július 5-én került sor. (2018.7.5-i jegyzőkönyv, 6.5. pont).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

Felszólal: Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki kéri, hogy az eljárási szabályzat 59. cikke (3) bekezdésének megfelelően a módosításokat az ideiglenes megállapodás előtt bocsássák szavazásra.

Név szerinti szavazással (__[A32466]__ mellette, __[A32467]__ ellene, __[A32468]__ tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0153)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


9.20. Kulturális javak behozatala ***I (szavazás)

Jelentés a kulturális javak behozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadók: Alessia Maria Mosca és Daniel Dalton (A8-0308/2018)

A vita időpontja: 2018. október 24. (2018.10.24-i jegyzőkönyv, 19. pont ). A szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2018. október 25. (2018.10.25-i jegyzőkönyv, 13.1. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0154)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


9.21. A személyes adatok védelme az európai parlamenti választásokkal összefüggésben ***I (szavazás)

Jelentés a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak az európai parlamenti választásokkal összefüggésben történő megsértésével kapcsolatos ellenőrzési eljárás tekintetében az 1141/2014/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadók: Mercedes Bresso és Rainer Wieland (A8-0435/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

Felszólal: Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki kéri, hogy az eljárási szabályzat 59. cikke (3) bekezdésének megfelelően a módosításokat az ideiglenes megállapodás előtt bocsássák szavazásra.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérést (__[A32466]__ mellette, __[A32467]__ ellene, __[A32468]__ tartózkodás).

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0155)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


9.22. A kínai technológia fokozódó uniós jelenlétéhez kapcsolódó biztonsági fenyegetések és az ezek csökkentésére irányuló lehetséges uniós szintű fellépések (szavazás)

A vita időpontja: 2019. február 13. (2019.2.13-i jegyzőkönyv, 27. pont ).

Az állásfoglalási indítványok bejelentésének időpontja: 2019. március 12. (2019.3.12-i jegyzőkönyv, 5. pont ).

Állásfoglalási indítványok B8-0153/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019 és B8-0164/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0154/2019

(amely a B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019 és B8-0160/2019):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Luděk Niedermayer, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Dan Nica, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Caroline Nagtegaal, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Reinhard Bütikofer, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2019)0156)

(A B8-0153/2019, B8-0162/2019 és B8-0164/2019 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


9.23. Az EU és Oroszország közötti politikai kapcsolatok állása (szavazás)

Jelentés az EU és Oroszország közötti politikai kapcsolatok állásásól [2018/2158(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (előterjesztve: ENF)

Elutasítva

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (előterjesztve: GUE/NGL)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (előterjesztve: AFET)

Elfogadva. (P8_TA(2019)0157)

Felszólalások

Reinhard Bütikofer képviselő szóbeli módosítást nyújtott be a (38) bekezdés után. A szóbeli módosítást elfogadják.


9.24. A konfliktusmegelőzéssel és közvetítéssel kapcsolatos uniós képesség erősítése (szavazás)

Jelentés a konfliktusmegelőzéssel és közvetítéssel kapcsolatos uniós képesség erősítéséről [2018/2159(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Soraya Post (A8-0075/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0158)

Utolsó frissítés: 2019. augusztus 6.Jogi nyilatkozat