Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2019 m. kovo 12 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

9. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


9.1. Prašymas atšaukti Monikos Hohlmeier imunitetą (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Monikos Hohlmeier (Monika Hohlmeier) imunitetą [2019/2002(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0135)


9.2. Prašymas atšaukti Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą [2018/2247(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0136)

Kalbėjo:

Marie-Christine Arnautu ir Jean-Marie Cavada iki balsavimo pradžios.


9.3. Prašymas atšaukti Dominique Bilde imunitetą (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Dominique Bilde imunitetą [2018/2267(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0137)


9.4. Darbo tvarkos taisyklių 159 straipsnio galiojimo pratęsimas iki devintosios Parlamento kadencijos pabaigos (balsavimas)

Biuro rekomendacija dėl sprendimo, pateikta pagal DTT 159 straipsnio 4 dalį, pratęsti Parlamento darbo tvarkos taisyklių 159 straipsnio galiojimą iki devintosios Parlamento kadencijos pabaigos (2019/2545(RSO)) (B8-0147/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

REKOMENDACIJA DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2019)0138)

Kalbėjo:

Ruža Tomašić Iki balsavimo pradžios.


9.5. Elektroninė krovinių vežimo informacija ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektroninės krovinių vežimo informacijos [COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0139)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

David Coburn iki balsavimo pradžios.


9.6. ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo užtikrinimo, miškų valdymo ir prekybos mediena sudarymo projekto [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0140)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


9.7. ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (rezoliucija) (balsavimas)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena sudarymo projekto [2018/0272M(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0141)


9.8. Protokolas, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos Europos Sąjungos interesų labui pasirašyti Protokolą, kuriuo iš dalies keičiama Europos Tarybos konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu, projekto [10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: József Nagy (A8-0070/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0142)

Parlamentas davė savo pritarimą Tarybos sprendimo projektui.


9.9. Valstybių narių įgaliojimas tapti Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius Šalimis *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo, atsižvelgiant į Europos Sąjungos interesus, valstybės narės įgaliojamos tapti Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius (CETS Nr.°218) Šalimis, projekto [12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0143)

Parlamentas davė savo pritarimą Tarybos sprendimo projektui.


9.10. Protokolas, kuriuo iš dalies keičiamas ES ir Kinijos susitarimas dėl jūrų transporto (Kroatijos įstojimas) *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl jūrų transporto, kad būtų atsižvelgta į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Sąjungos ir valstybių narių vardu projekto [05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Francisco Assis (A8-0168/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0144)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


9.11. Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis ES ir Egipto asociaciją (Kroatijos įstojimas) *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos asociaciją, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu projekto [10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0145)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


9.12. ES ir Turkmėnistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (balsavimas)

Preliminarus pranešimas dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Turkmėnistano partnerystę, sudarymo Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu projekto [1998/0031R(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0146)


9.13. Įgyvendinimo sprendimas dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Jungtinėje Karalystėje pradžios * (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Jungtinėje Karalystėje pradžios projekto [13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0147)


9.14. Keitimasis informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema (ECRIS) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl keitimosi informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR ir pakeičiamas Tarybos sprendimas 2009/316/TVR [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0148)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


9.15. Centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti ir paremti sukuriama centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema) ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas vyko 2018 m. vasario 8 d. (2018 02 08 protokolo 12.6 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

Kalbėjo Dennis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu, jis paprašė, kad pagal DTT 59 straipsnio 3 dalį pakeitimai būtų pateikti balsavimui iki preliminaraus susitarimo, ir Daniel Dalton (pranešėjas), jis pasisakė prieš.

Po vardinio balsavimo (129 už, 514 prieš, 22 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0149)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Juan Fernando López Aguilar iki balsavimo.


9.16. Europos solidarumo korpuso programa ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos solidarumo korpuso programos, kuriuo panaikinamas [Europos solidarumo korpuso reglamentas] ir Reglamentas (ES) Nr. 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0150)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


9.17. ES kibernetinio saugumo aktas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES kibernetinio saugumo agentūros ENISA ir informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0151)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


9.18. Įmonių vienų kitoms taikoma nesąžininga prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas vyko 2018 m. spalio 25 d. (2018 10 25 protokolo 13.3 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS, PARLAMENTO PAREIŠKIMAS ir BENDRAS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0152)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Paolo De Castro (pranešėjas) po balsavimo.


9.19. Europos piliečių iniciatyva ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas vyko 2018 m. liepos 5 d. (2018 07 05 protokolo 6.5 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

Kalbėjo Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu iki balsavimo dėl preliminaraus susitarimo, ji paprašė, kad dėl pakeitimų būtų balsuojama iš karto pagal DTT 59 straipsnio 3 dalį.

Po vardinio balsavimo (146 už, 501 prieš, 17 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0153)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


9.20. Kultūros vertybių importas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kultūros vertybių importo [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjai: Alessia Maria Mosca ir Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Diskusijos vyko 2018 m. spalio 24 d. (2018 10 24 protokolo 19 punktas). Balsavimas vyko 2018 m. spalio 25 d. (2018 10 25 protokolo 13.1 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0154)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


9.21. Asmens duomenų apsauga per Europos Parlamento rinkimus ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tikrinimo procedūros, susijusios su asmens duomenų apsaugos taisyklių pažeidimais per Europos Parlamento rinkimus, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 [COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjai: Mercedes Bresso ir Rainer Wieland (A8-0435/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21)

Kalbėjo Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu iki balsavimo dėl preliminaraus susitarimo, jis paprašė, kad dėl pakeitimų būtų balsuojama iš karto, kaip nurodyta DTT 59 straipsnio 3 dalyje.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (65 balsavo už, 586 – prieš, 11 susilaikė) atmetė prašymą.

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0155)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


9.22. Grėsmės saugumui, susijusios su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimi ES lygmens veiksmai siekiant jas mažinti (balsavimas)

Diskusijos vyko 2019 m. vasario 13 d. (2019 02 13 protokolo 27 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2019 m. kovo 12 d. (2019 03 12 protokolo 5 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0153/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019 ir B8-0164/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0154/2019

(keičia B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019 ir B8-0160/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Luděk Niedermayer PPE frakcijos vardu,

—   Dan Nica S&D frakcijos vardu,

—   Caroline Nagtegaal ALDE frakcijos vardu,

—   Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0156)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0153/2019, B8-0162/2019 ir B8-0164/2019 anuliuoti.)


9.23. ES ir Rusijos politinių santykių padėtis (balsavimas)

Pranešimas dėl ES ir Rusijos politinių santykių padėties [2018/2158(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė ENF frakcija)

Atmesta

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė GUE/NGL frakcija)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė AFET komitetas)

Priimta (P8_TA(2019)0157)

Kalbėjo:

Reinhard Bütikofer pateikė žodinį pakeitimą siekiant įtraukti naują dalį po 38 dalies. Pakeitimui buvo pritarta.


9.24. ES pajėgumų konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo srityje stiprinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl ES pajėgumų konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo srityje stiprinimo [2018/2159(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Soraya Post (A8-0075/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 24)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0158)

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 6 d.Teisinis pranešimas