Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2019. gada 12. marts - StrasbūraGalīgā redakcija

9. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


9.1. Pieprasījums atcelt Monika Hohlmeier imunitāti (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Monika Hohlmeier imunitāti [2019/2002(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0135).


9.2. Pieprasījums atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti [2018/2247(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0136).

Uzstāšanās

Avant le vote, Marie-Christine Arnautu un Jean-Marie Cavada.


9.3. Pieprasījums atcelt Dominique Bilde imunitāti (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Dominique Bilde imunitāti [2018/2267(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0137).


9.4. Parlamenta Reglamenta 159. panta piemērošanas pagarināšana līdz Parlamenta devītā sasaukuma beigām (balsošana)

Ieteikums lēmumam, ko Prezidijs iesniedzis saskaņā ar Reglamenta 159. panta 4. punktu, par Parlamenta Reglamenta 159. panta piemērošanas pagarināšanu līdz Parlamenta devītā sasaukuma perioda beigām (2019/2545(RSO)) (B8-0147/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

IETEIKUMS LĒMUMAM

Pieņemts (P8_TA(2019)0138).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Ruža Tomašić.


9.5. Elektroniska kravu pārvadājumu informācija ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kravu pārvadājumu elektronisku informāciju [COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Claudia Schmidt (A8-0060/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0139).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās David Coburn.


9.6. Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgums starp ES un Vjetnamu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0083/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0140).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


9.7. Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgums starp ES un Vjetnamu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (rezolūcija) (balsošana)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību [2018/0272M(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0093/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0141).


9.8. Protokols, ar ko groza Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Savienības interesēs ratificēt Protokolu, ar ko groza Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi [10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: József Nagy (A8-0070/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0142).

Parlaments deva piekrišanu Padomes lēmuma projektam.


9.9. Dalībvalstu pilnvarošana kļūt par pusēm Eiropas Padomes Konvencijā par integrētu pieeju drošībai, drošumam un pakalpojumiem futbola spēlēs un citos sporta pasākumos *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko dalībvalstis pilnvaro Eiropas Savienības interesēs kļūt par pusēm Eiropas Padomes Konvencijā par integrētu pieeju drošībai, drošumam un pakalpojumiem futbola spēlēs un citos sporta pasākumos (CETS Nr. 218) [12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0143).

Parlaments deva piekrišanu Padomes lēmuma projektam.


9.10. Protokols, ar ko groza EK un Ķīnas nolīgumu par jūras transportu (Horvātijas pievienošanās ES) *** (balsošana)

Ieteikums par Padomes lēmuma projektu par to, lai Savienības un dalībvalstu vārdā parakstītu protokolu, ar ko groza Nolīgumu par jūras transportu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ķīnas Tautas Republikas valdību, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Francisco Assis (A8-0168/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0144).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


9.11. Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgums starp ES un Ēģipti (Horvātijas pievienošanās Eiropas Savienībai) *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referente: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0145).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


9.12. ES un Turkmenistānas partnerības un sadarbības nolīgums (balsošana)

Starpposma ziņojums par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par to, lai Eiropas Savienība un Eiropas Atomenerģijas kopiena noslēgtu Partnerības un sadarbības nolīgumu, lai izveidotu partnerattiecības starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Turkmenistānu, no otras puses [1998/0031R(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referente: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0146).


9.13. Īstenošanas lēmums par to, lai Apvienotā Karaliste sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu * (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Apvienotā Karaliste sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu [13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Branislav Škripek (A8-0092/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0147).


9.14. Informācijas apmaiņa par trešo valstu valstspiederīgajiem un Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma (ECRIS) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2009/315/TI attiecībā uz informācijas apmaiņu par trešo valstu valstspiederīgajiem un attiecībā uz Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS) un ar ko aizstāj Padomes Lēmumu 2009/316/TI [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Daniel Dalton (A8-0219/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0148).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


9.15. Centralizētas sistēmas izveide tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (ECRIS-TCN) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas (ECRIS-TCN sistēma) papildināšanai un atbalstam izveido centralizētu sistēmu tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (TCN), un ar ko groza Regulu (ES) 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Daniel Dalton (A8-0018/2018).

Balsošana par lēmumu sākt iestāžu sarunas notika 2018. gada 8. februārī (8.2.2018. protokola 12.6. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

Uzstājās Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā, prasot, lai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu par grozījumiem tiktu balsots pirms balsošanas par provizorisko vienošanos, un Daniel Dalton (referents), iebilstot pret šo pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (129 par, 514 pret, 22 atturas).

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0149).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Juan Fernando López Aguilar.


9.16. Programma "Eiropas Solidaritātes korpuss" ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu "Eiropas Solidaritātes korpuss" un atceļ [Eiropas Solidaritātes korpusa regulu] un Regulu (ES) Nr. 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0150).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


9.17. ES Kiberdrošības akts ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ENISA – ES Kiberdrošības aģentūru – un Regulas (ES) 526/2013 atcelšanu un par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju (“Kiberdrošības akts”) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Angelika Niebler (A8-0264/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0151).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


9.18. Netaisnīga tirdzniecības prakse starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par netaisnīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Paolo De Castro (A8-0309/2018).

Balsošana par lēmumu sākt iestāžu sarunas notika 2018. gada 25. oktobrī (25.10.2018. protokola 13.3. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS, PARLAMENTA PAZIŅOJUMS un KOPĪGS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0152).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Pēc balsošanas uzstājās Paolo De Castro (referents).


9.19. Eiropas pilsoņu iniciatīva ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas pilsoņu iniciatīvu [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: György Schöpflin (A8-0226/2018).

Balsošana par lēmumu sākt iestāžu sarunas notika 2018. gada 5. jūlijā (5.7.2018. protokola 6.5. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

Uzstājās Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, prasot, lai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu par grozījumiem tiktu balsots pirms balsošanas par provizorisko vienošanos.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (146 par, 501 pret, 17 atturas).

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0153).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


9.20. Kultūras priekšmetu imports ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kultūras priekšmetu importu [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referenti: Alessia Maria Mosca un Daniel Dalton (A8-0308/2018).

Debates notika 2018. gada 24. oktobrī (24.10.2018. protokola 19. punkts). Balsošana notika 2018. gada 25. oktobrī (25.10.2018. protokola 13.1. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0154).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


9.21. Personas datu aizsardzība Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz pārbaudes procedūru saistībā ar personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 [COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referenti: Mercedes Bresso un Rainer Wieland (A8-0435/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)

Uzstājās Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, prasot, lai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu par grozījumiem tiktu balsots pirms balsošanas par provizorisko vienošanos.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (65 par, 586 pret, 11 atturas).

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0155).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


9.22. Drošības apdraudējumi saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai (balsošana)

Debates notika 2019. gada 13. februārī (13.2.2019. protokola 27. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem tika paziņots 2019. gada 12. martā (12.3.2019. protokola 5. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0153/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019 un B8-0164/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0154/2019

(aizstāj B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019 un B8-0160/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Luděk Niedermayer PPE grupas vārdā,

—   Dan Nica S&D grupas vārdā,

—   Caroline Nagtegaal ALDE grupas vārdā,

—   Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2019)0156).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0153/2019, B8-0162/2019 un B8-0164/2019 vairs nav spēkā.)


9.23. Stāvoklis ES un Krievijas politiskajās attiecībās (balsošana)

Ziņojums par stāvokli ES un Krievijas politiskajās attiecībās [2018/2158(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Sandra Kalniete (A8-0073/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa)

Noraidīts.

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi GUE/NGL grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi AFET komiteja)

Pieņemts (P8_TA(2019)0157).

Uzstāšanās

Reinhard Bütikofer nāca klajā ar mutisku grozījumu, ierosinot tekstā aiz 38. punkta iekļaut jaunu punktu. Ierosinātais mutiskais grozījums tika ņemts vērā.


9.24. ES konfliktu novēršanas un starpniecības spēju uzlabošana (balsošana)

Ziņojums par ES konfliktu novēršanas un starpniecības spēju uzlabošanu [2018/2159(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Soraya Post (A8-0075/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 24. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0158).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 6. augustsJuridisks paziņojums