Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 12 martie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă

9. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


9.1. Cerere de ridicare a imunității lui Monika Hohlmeier (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Monika Hohlmeier [2019/2002(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptată prin vot unic (P8_TA(2019)0135)


9.2. Cerere de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen [2018/2247(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptată prin vot unic (P8_TA(2019)0136)

Intervenții

Înaintea votului, Marie-Christine Arnautu și Jean-Marie Cavada.


9.3. Cerere de ridicare a imunității lui Dominique Bilde (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Dominique Bilde [2018/2267(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptată prin vot unic (P8_TA(2019)0137)


9.4. Extinderea aplicabilității articolului 159 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European până la sfârșitul celui de al nouălea mandat parlamentar (vot)

Recomandare de decizie, depusă în conformitate cu articolul 159 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, de către Birou de prelungire a aplicării articolului 159 din Regulamentul de procedură al Parlamentului până la sfârșitul celei de a noua legislaturi (2019/2545(RSO)) (B8-0147/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

RECOMANDARE DE DECIZIE

Adoptată (P8_TA(2019)0138)

Intervenții

Înaintea votului, Ruža Tomašić.


9.5. Informațiile electronice în cadrul transportului electronic de mărfuri ***I (vot)

Raport referitor la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile electronice în cadrul transportului electronic de mărfuri [COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptate prin vot unic (P8_TA(2019)0139)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Înaintea votului, David Coburn.


9.6. Acordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernarea și schimburile comerciale în sectorul forestier [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0140)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


9.7. Acordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier (rezoluție) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier [2018/0272M(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată prin vot unic (P8_TA(2019)0141)


9.8. Protocolul de modificare a Convenției pentru protejarea persoanelor în cazul prelucrării automatizate a datelor cu caracter personal *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să ratifice, în interesul Uniunii Europene, Protocolul de modificare a Convenției Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor în cazul prelucrării automatizate a datelor cu caracter personal [10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: József Nagy (A8-0070/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0142)

Parlamentul a aprobat proiectul de decizie a Consiliului.


9.9. Autorizarea statelor membre să devină parte la Convenția Consiliului Europei privind o abordare integrată în materie de siguranță, securitate și servicii la meciurile de fotbal și la alte evenimente sportive *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să devină parte, în interesul Uniunii Europene, la Convenția Consiliului Europei privind o abordare integrată în materie de siguranță, securitate și servicii la meciurile de fotbal și la alte evenimente sportive (CETS nr. 218) [12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0143)

Parlamentul a aprobat proiectul de decizie a Consiliului.


9.10. Protocol de modificare a Acordului de transport maritim dintre UE și China (aderarea Croației) *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre, a Protocolului de modificare a Acordului de transport maritim dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Guvernul Republicii Populare Chineze, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Francisco Assis (A8-0168/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0144)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


9.11. Acordul euro-mediteraneean UE-Egipt (aderarea Republicii Croația) *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0145)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


9.12. Acordul de parteneriat și cooperare UE-Turkmenistan (vot)

Raport interimar referitor la proiectul de decizie a Consiliului și Comisiei privind încheierea de către Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice a Acordului de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Turkmenistan, pe de altă parte [1998/0031R(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată prin vot unic (P8_TA(2019)0146)


9.13. Decizie de punere în aplicare privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Regatul Unit * (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Regatul Unit [13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROIECT DE DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0147)


9.14. Schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0148)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


9.15. Un sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (sistemul ECRIS-TCN) ***I (vot)

Raport privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (sistemul ECRIS-TCN), și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 8 februarie 2018 (punctul 12.6 al PV din 8.2.2018).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

Au intervenit Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, pentru a solicita ca amendamentele să fie supuse votului înaintea acordului provizoriu, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, și Daniel Dalton (raportor), care s-a opus.

Prin AN (129 pentru, 514 împotrivă, 22 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0149)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Înaintea votului, Juan Fernando López Aguilar.


9.16. Programul „Corpul european de solidaritate” ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Corpul european de solidaritate” și de abrogare a [Regulamentului privind Corpul european de solidaritate] și a Regulamentului (UE) nr. 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobate (P8_TA(2019)0150)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


9.17. Legea privind securitatea cibernetică ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind ENISA, „Agenția UE pentru securitate cibernetică”, de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 și privind certificarea de securitate cibernetică pentru tehnologia informației și comunicațiilor („Legea privind securitatea cibernetică”) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0151)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


9.18. Practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 25 octombrie 2018 (punctul 13.3 al PV din 25.10.2018).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

ACORD PROVIZORIU, DECLARAȚIE A PARLAMENTULUI și DECLARAȚIE COMUNĂ

Aprobat (P8_TA(2019)0152)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Paolo De Castro (raportor), după vot.


9.19. Inițiativa cetățenească europeană ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească europeană [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 5 iulie 2018 (punctul 6.5 al PV din 5.7.2018).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

A intervenit Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, pentru a solicita ca amendamentele să fie supuse votului înaintea acordului provizoriu, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură.

Prin AN (146 pentru, 501 împotrivă, 17 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0153)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


9.20. Importul bunurilor culturale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind importul bunurilor culturale [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Comisia pentru comerț internațional - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportori: Alessia Maria Mosca și Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Dezbaterea a avut loc la 24 octombrie 2018 (punctul 19 al PV din 24.10.2018). Votarea a avut loc la 25 octombrie 2018 (punctul 13.1 al PV din 25.10.2018).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0154)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


9.21. Protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 în ceea ce privește o procedură de verificare legată de încălcări ale normelor de protecție a datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European [COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportori: Mercedes Bresso și Rainer Wieland (A8-0435/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

A intervenit Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, pentru a solicita ca amendamentele să fie supuse votului înaintea acordului provizoriu, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură.

Cu VE (65 pentru, 586 împotrivă, 11 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0155)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


9.22. Amenințări la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibile acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora (vot)

Dezbaterea a avut loc la 13 februarie 2019 (punctul 27 al PV din 13.2.2019).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 12 martie 2019 (punctul 5 al PV din 12.3.2019).

Propuneri de rezoluții B8-0153/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019 și B8-0164/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0154/2019

(care înlocuiește B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019 și B8-0160/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Luděk Niedermayer, în numele Grupului PPE,

—   Dan Nica, în numele Grupului S&D,

—   Caroline Nagtegaal, în numele Grupului ALDE,

—   Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptată (P8_TA(2019)0156)

(Propunerile de rezoluții B8-0153/2019, B8-0162/2019 și B8-0164/2019 au devenit caduce.)


9.23. Situația relațiilor politice dintre UE și Rusia (vot)

Raport referitor la situația relațiilor politice dintre UE și Rusia [2018/2158(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ENF)

Respinsă

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul GUE/NGL)

Respinsă

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (depusă de Comisia AFET)

Adoptată (P8_TA(2019)0157)

Intervenții

Reinhard Bütikofer a prezentat următorul amendament oral în vederea adăugării unui nou punct după punctul 38. Amendamentul oral a fost reținut.


9.24. Construirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere (vot)

Raport referitor la construirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere [2018/2159(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Soraya Post (A8-0075/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată (P8_TA(2019)0158)

Ultima actualizare: 6 august 2019Notă juridică