Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 12. marec 2019 - StrasbourgKončna izdaja

9. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


9.1. Zahteva za odvzem imunitete Moniki Hohlmeier (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Moniki Hohlmeier [2019/2002(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0135)


9.2. Zahteva za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu [2018/2247(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0136)

Govori

Pred glasovanjem Marie-Christine Arnautu in Jean-Marie Cavada.


9.3. Zahteva za odvzem imunitete Dominique Bilde (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Dominique Bilde [2018/2267(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0137)


9.4. Podaljšanje uporabe člena 159 Poslovnika Evropskega parlamenta do konca devetega parlamentarnega obdobja (glasovanje)

Predsedstvo je v skladu s členom 159(4) Poslovnika predložilo priporočilo za sklep o podaljšanju veljavnosti člena 159 Poslovnika Parlamenta do konca devetega parlamentarnega obdobja (B8-0147/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PRIPOROČILO ZA SKLEP

Sprejeto (P8_TA(2019)0138)

Govori

Pred glasovanjem Ruža Tomašić.


9.5. Elektronske informacije o prevozu blaga ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o elektronskih informacijah o prevozu blaga [COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0139)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Pred glasovanjem David Coburn.


9.6. Sporazum o prostovoljnem partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prostovoljnem partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0140)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


9.7. Sporazum o prostovoljnem partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov (resolucija) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prostovoljnem partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov [2018/0272M(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0141)


9.8. Protokol o spremembi Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije podpišejo Protokol o spremembi Konvencije Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov [10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: József Nagy (A8-0070/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0142)

Parlament je odobril osnutek sklepa Sveta.


9.9. Pooblastitev držav članic, da postanejo pogodbenice Konvencije Sveta Evrope o celostnem pristopu k varnosti, zaščiti in storitvam na nogometnih tekmah in drugih športnih dogodkih *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije postanejo pogodbenice Konvencije Sveta Evrope o celostnem pristopu k varnosti, zaščiti in storitvam na nogometnih tekmah in drugih športnih dogodkih (CETS št. 218) [12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0143)

Parlament je odobril osnutek sklepa Sveta.


9.10. Protokol o spremembi Sporazuma o pomorskem prevozu med EU in Kitajsko (pristop Hrvaške) *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije in držav članic, Protokola o spremembi Sporazuma o pomorskem prevozu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Vlado Ljudske republike Kitajske na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji [05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Francisco Assis (A8-0168/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0144)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


9.11. Evro-mediteranski sporazum med EU in Egiptom (pristop Hrvaške) *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Arabsko republiko Egipt na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji [10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0145)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


9.12. Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Turkmenistanom (glasovanje)

Vmesno poročilo o osnutku sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani in ki ga skleneta Evropska unija in Evropska skupnost za atomsko energijo [1998/0031R(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0146)


9.13. Izvedbeni sklep o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Združenem kraljestvu * (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Združenem kraljestvu [13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

OSNUTEK IZVEDBENEGA SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0147)


9.14. Izmenjava informacij o državljanih tretjih držav in evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2009/315/PNZ v zvezi z izmenjavo informacij o državljanih tretjih držav in evropskim informacijskim sistemom kazenskih evidenc (ECRIS) ter o nadomestitvi Sklepa Sveta 2009/316/PNZ [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0148)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


9.15. Centralizirani sistem za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva (ECRIS-TCN) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi centraliziranega sistema za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, za dopolnitev in podporo evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS-TCN) ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo 8. februarja 2018 (točka 12.6 zapisnika z dne 8.2.2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

Govorila sta Dennis de Jong v imenu skupine GUE/NGL, ki je zahteval, da se o predlogih sprememb v skladu s členom 59(3) Poslovnika glasuje pred začasnim sporazumom, in Daniel Dalton (poročevalec), ki je temu nasprotoval.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (129 za, 514 proti, 22 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0149)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Pred glasovanjem Juan Fernando López Aguilar.


9.16. Program evropske solidarnostne enote ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa evropske solidarnostne enote ter razveljavitvi [uredbe o evropski solidarnostni enoti] in Uredbe (EU) št. 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0150)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


9.17. Uredba EU o kibernetski varnosti ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko varnost ENISA in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 526/2013 ter certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije na področju kibernetske varnosti (uredba o kibernetski varnosti) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0151)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


9.18. Nepoštene trgovinske prakse med podjetji v verigi preskrbe s hrano ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo 25. oktobra 2018 (točka 13.3 zapisnika z dne 25.10.2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

ZAČASNI SPORAZUM, IZJAVA PARLAMENTA in SKUPNA IZJAVA

Odobreno (P8_TA(2019)0152)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Paolo De Castro (poročevalec) po glasovanju.


9.19. Evropska državljanska pobuda ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski državljanski pobudi [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo 5. julija 2018 (točka 6.5 zapisnika z dne 5.7.2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

Govorila je Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL, ki je zahtevala, da se o predlogih sprememb v skladu s členom 59(3) Poslovnika glasuje pred začasnim sporazumom.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (146 za, 501 proti, 17 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0153)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


9.20. Uvoz kulturnih dobrin ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvozu kulturnih dobrin [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Soporočevalca: Alessia Maria Mosca in Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Razprava je potekala dne 24. oktobra 2018 (točka 19 zapisnika z dne 24.10.2018). Glasovanje je potekalo dne 25. oktobra 2018 (točka 13.1 zapisnika z dne 25.10.2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0154)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


9.21. Varstvo osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, kar zadeva postopek preverjanja v zvezi s kršitvami pravil o varstvu osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament [COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)] - Odbor za ustavne zadeve. Soporočevalca: Mercedes Bresso in Rainer Wieland (A8-0435/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

Govoril je Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, pred glasovanjem o začasnem sporazumu, ki je zahteval, da se v skladu s členom 59(3) Poslovnika o predlogih sprememb glasuje pred začasnim sporazumom.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (65 glasov za, 586 glasov proti, 11 vzdržanih glasov).

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0155)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


9.22. Varnostne grožnje zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možni ukrepi na ravni EU za njihovo zmanjšanje (glasovanje)

Razprava je potekala dne 13. februarja 2019 (točka 27 zapisnika z dne 13.2.2019).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 12. marca 2019 (točka 5 zapisnika z dne 12.3.2019).

predlogi resolucij B8-0153/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019 in B8-0164/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0154/2019

(ki nadomešča B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019 in B8-0160/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Luděk Niedermayer, v imenu skupine PPE,

—   Dan Nica, v imenu skupine S&D,

—   Caroline Nagtegaal, v imenu skupine ALDE,

—   Reinhard Bütikofer, v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2019)0156)

(Predlogi resolucij B8-0153/2019, B8-0162/2019 in B8-0164/2019 so brezpredmetni.)


9.23. Stanje političnih odnosov med EU in Rusijo (glasovanje)

Poročilo o stanju političnih odnosov med EU in Rusijo [2018/2158(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina ENF)

Zavrnjeno

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina GUE/NGL)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložil odbor AFET)

Sprejeto (P8_TA(2019)0157)

Govori

Reinhard Bütikofer je podal ustni predlog spremembe o vključitvi novega odstavka po odstavku 38, ki je bil upoštevan.


9.24. Gradnja zmogljivosti EU za preprečevanje konfliktov in mediacijo (glasovanje)

Poročilo o gradnji zmogljivosti EU za preprečevanje konfliktov in mediacijo [2018/2159(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Soraya Post (A8-0075/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0158)

Zadnja posodobitev: 6. avgust 2019Pravno obvestilo