Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 12. marca 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie Heidi Hautala - A8-0083/2019
Seán Kelly a Daniel Hannan

Správa: Heidi Hautala - A8-0093/2019
Alex Mayer

Správa: Daniel Dalton - A8-0219/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Správa: Michaela Šojdrová - A8-0079/2019
Dominique Bilde, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, José Inácio Faria a Seán Kelly

Správa: Angelika Niebler - A8-0264/2018
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Seán Kelly

Správa: Paolo De Castro - A8-0309/2018
Ana Miranda, Notis Marias a Adam Szejnfeld

Správa: György Schöpflin - A8-0226/2018
Ana Miranda, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Adam Szejnfeld a José Inácio Faria

Správa: Sandra Kalniete - A8-0073/2019
Andrejs Mamikins a Momchil Nekov

Správa: Soraya Post - A8-0075/2019
Alex Mayer.

Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne oznámenie