Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 12. märts 2019 - StrasbourgLõplik väljaanne

14. Esitatud dokumendid

1) Nõukogu ja Euroopa Komisjon on esitanud järgmised dokumendid:

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Komisjon (05824/2019 [01] - C8-0053/2019 - 2018/2166(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Rakendusametid (05826/2019 - C8-0054/2019 - 2018/2166(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament (05824/2019 [02] - C8-0055/2019 - 2018/2167(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Nõukogu ja Euroopa Ülemkogu (05824/2019 [03] - C8-0056/2019 - 2018/2168(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kohus (05824/2019 [04] - C8-0057/2019 - 2018/2169(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kontrollikoda (05824/2019 [05] - C8-0058/2019 - 2018/2171(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (05824/2019 [06] - C8-0059/2019 - 2018/2172(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Regioonide Komitee (05824/2019 [07] - C8-0060/2019 - 2018/2173(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ombudsman (05824/2019 [08] - C8-0061/2019 - 2018/2174(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Andmekaitseinspektor (05824/2019 [09] - C8-0062/2019 - 2018/2175(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa välisteenistus (05824/2019 [10] - C8-0063/2019 - 2018/2176(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 8. Euroopa Arengufond (05368/2019 - C8-0064/2019 - 2018/2177(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 9. Euroopa Arengufond (05369/2019 - C8-0065/2019 - 2018/2177(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 10. Euroopa Arengufond (05370/2019 - C8-0066/2019 - 2018/2177(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 11. Euroopa Arengufond (05371/2019 - C8-0067/2019 - 2018/2177(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (CEDEFOP) (05825/2019 [01] - C8-0068/2019 - 2018/2178(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL, ITRE

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (EUROFOUND) (05825/2019 [02] - C8-0069/2019 - 2018/2179(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) (05825/2019 [03] - C8-0070/2019 - 2018/2180(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) (05825/2019 [04] - C8-0071/2019 - 2018/2181(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, LIBE

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet (EEA) (05825/2019 [05] - C8-0072/2019 - 2018/2182(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) (05825/2019 [06] - C8-0073/2019 - 2018/2183(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT) (05825/2019 [07] - C8-0074/2019 - 2018/2184(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

CULT

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet (EMA) (05825/2019 [08] - C8-0075/2019 - 2018/2185(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust) (05825/2019 [09] - C8-0076/2019 - 2018/2186(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond (ETF) (05825/2019 [10] - C8-0077/2019 - 2018/2187(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) (05825/2019 [11] - C8-0078/2019 - 2018/2188(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) (05825/2019 [12] - C8-0079/2019 - 2018/2189(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) (05825/2019 [13] - C8-0080/2019 - 2018/2190(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (05825/2019 [14] - C8-0081/2019 - 2018/2191(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (05825/2019 [15] - C8-0082/2019 - 2018/2192(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA) (05825/2019 [16] - C8-0083/2019 - 2018/2193(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) (05825/2019 [17] - C8-0084/2019 - 2018/2194(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) (05825/2019 [18] - C8-0085/2019 - 2018/2195(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, LIBE

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) (05825/2019 [19] - C8-0086/2019 - 2018/2196(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) (05825/2019 [20] - C8-0087/2019 - 2018/2197(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PECH

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (05825/2019 [21] - C8-0088/2019 - 2018/2198(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur (AA) (05825/2019 [22] - C8-0089/2019 - 2018/2199(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (EUROPOL) (05825/2019 [23] - C8-0090/2019 - 2018/2200(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (05825/2019 [24] - C8-0091/2019 - 2018/2201(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

FEMM

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) (05825/2019 [25] - C8-0092/2019 - 2018/2202(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ECON

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) (05825/2019 [26] - C8-0093/2019 - 2018/2203(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ECON, EMPL

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) (05825/2019 [27] - C8-0094/2019 - 2018/2204(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ECON

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) (05825/2019 [28] - C8-0095/2019 - 2018/2205(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine - Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (BEREC) (05825/2019 [29] - C8-0096/2019 - 2018/2206(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (05825/2019 [30] - C8-0097/2019 - 2018/2207(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (05825/2019 [31] - C8-0098/2019 - 2018/2208(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA) (05825/2019 [32] - C8-0099/2019 - 2018/2209(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Rahvusvaheline Termotuumaenergeetika Organisatsioon (ITER) (05827/2019 [01] - C8-0100/2019 - 2018/2211(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Lennuliikluse ohutuse ühisettevõte (SESAR) (05827/2019 [02] - C8-0101/2019 - 2018/2212(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, TRAN

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Lennunduse ja keskkonna valdkonna ühisettevõte (Clean Sky) (05827/2019 [03] - C8-0102/2019 - 2018/2213(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE, TRAN

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BBI) (05827/2019 [04] - C8-0103/2019 - 2018/2214(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, REGI

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Innovatiivsete ravimite algatus (IMI) (05827/2019 [05] - C8-0104/2019 - 2018/2215(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (FCH) (05827/2019 [06] - C8-0105/2019 - 2018/2216(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Ühisettevõte Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (05827/2019 [07] - C8-0106/2019 - 2018/2217(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, TRAN

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Ühisettevõte „Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel“ (ECSEL) (05827/2019 [08] - C8-0107/2019 - 2018/2218(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

2) Järgmise raporti on esitanud parlamendikomisjon:

- Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ning komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb ELi eriesindajate tegevusulatust ja volitusi (2018/2116(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Hilde Vautmans (A8-0171/2019).

Viimane päevakajastamine: 6. august 2019Õigusalane teave