Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 12. maaliskuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos

14. Vastaanotetut asiakirjat

1) Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan komissio (05824/2019 [01] - C8-0053/2019 - 2018/2166(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Toimeenpanovirastot (05826/2019 - C8-0054/2019 - 2018/2166(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti (05824/2019 [02] - C8-0055/2019 - 2018/2167(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (05824/2019 [03] - C8-0056/2019 - 2018/2168(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin (05824/2019 [04] - C8-0057/2019 - 2018/2169(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin (05824/2019 [05] - C8-0058/2019 - 2018/2171(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (05824/2019 [06] - C8-0059/2019 - 2018/2172(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea (05824/2019 [07] - C8-0060/2019 - 2018/2173(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies (05824/2019 [08] - C8-0061/2019 - 2018/2174(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu (05824/2019 [09] - C8-0062/2019 - 2018/2175(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto (05824/2019 [10] - C8-0063/2019 - 2018/2176(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin yleinen talousarvio – 8. EKR (05368/2019 - C8-0064/2019 - 2018/2177(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin yleinen talousarvio – 9. EKR (05369/2019 - C8-0065/2019 - 2018/2177(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin yleinen talousarvio – 10. EKR (05370/2019 - C8-0066/2019 - 2018/2177(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin yleinen talousarvio – 11. EKR (05371/2019 - C8-0067/2019 - 2018/2177(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (05825/2019 [01] - C8-0068/2019 - 2018/2178(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL, ITRE

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) (05825/2019 [02] - C8-0069/2019 - 2018/2179(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) (05825/2019 [03] - C8-0070/2019 - 2018/2180(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) (05825/2019 [04] - C8-0071/2019 - 2018/2181(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, LIBE

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan ympäristökeskus (EEA) (05825/2019 [05] - C8-0072/2019 - 2018/2182(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) (05825/2019 [06] - C8-0073/2019 - 2018/2183(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT) (05825/2019 [07] - C8-0074/2019 - 2018/2184(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

CULT

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan lääkevirasto (EMA) (05825/2019 [08] - C8-0075/2019 - 2018/2185(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (05825/2019 [09] - C8-0076/2019 - 2018/2186(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan koulutussäätiö (ETF) (05825/2019 [10] - C8-0077/2019 - 2018/2187(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) (05825/2019 [11] - C8-0078/2019 - 2018/2188(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) (05825/2019 [12] - C8-0079/2019 - 2018/2189(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) (05825/2019 [13] - C8-0080/2019 - 2018/2190(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) (05825/2019 [14] - C8-0081/2019 - 2018/2191(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (05825/2019 [15] - C8-0082/2019 - 2018/2192(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin rautatievirasto (ERA) (05825/2019 [16] - C8-0083/2019 - 2018/2193(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL) (05825/2019 [17] - C8-0084/2019 - 2018/2194(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) (05825/2019 [18] - C8-0085/2019 - 2018/2195(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, LIBE

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan GNSS-virasto (GSA) (05825/2019 [19] - C8-0086/2019 - 2018/2196(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) (05825/2019 [20] - C8-0087/2019 - 2018/2197(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PECH

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) (05825/2019 [21] - C8-0088/2019 - 2018/2198(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2017: Euratomin hankintakeskus (AA) (05825/2019 [22] - C8-0089/2019 - 2018/2199(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (EUROPOL) (05825/2019 [23] - C8-0090/2019 - 2018/2200(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) (05825/2019 [24] - C8-0091/2019 - 2018/2201(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

FEMM

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan pankkiviranomainen (EPV) (05825/2019 [25] - C8-0092/2019 - 2018/2202(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ECON

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) (05825/2019 [26] - C8-0093/2019 - 2018/2203(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ECON, EMPL

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) (05825/2019 [27] - C8-0094/2019 - 2018/2204(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ECON

- Vastuuvapaus 2017: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) (05825/2019 [28] - C8-0095/2019 - 2018/2205(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto (BEREC) (05825/2019 [29] - C8-0096/2019 - 2018/2206(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) (05825/2019 [30] - C8-0097/2019 - 2018/2207(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (05825/2019 [31] - C8-0098/2019 - 2018/2208(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2017: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA) (05825/2019 [32] - C8-0099/2019 - 2018/2209(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2017: Fuusioenergia-alan kansainvälinen ITER-organisaatio (ITER) (05827/2019 [01] - C8-0100/2019 - 2018/2211(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2017: Lentoturvallisuus (SESAR) (05827/2019 [02] - C8-0101/2019 - 2018/2212(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN

- Vastuuvapaus 2017: Yhteisyrityksen perustaminen – ilmailu ja ympäristö (CLEAN SKY) (05827/2019 [03] - C8-0102/2019 - 2018/2213(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE, TRAN

- Vastuuvapaus 2017 – Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI) (05827/2019 [04] - C8-0103/2019 - 2018/2214(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, REGI

- Vastuuvapaus 2017: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta (IMI2) toteuttava yhteisyritys (05827/2019 [05] - C8-0104/2019 - 2018/2215(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE

- Vastuuvapaus 2017: Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH) (05827/2019 [06] - C8-0105/2019 - 2018/2216(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2017: Shift2Rail-yhteisyritys (05827/2019 [07] - C8-0106/2019 - 2018/2217(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN

- Vastuuvapaus 2017: ECSEL-yhteisyritys (05827/2019 [08] - C8-0107/2019 - 2018/2218(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

2) Parlamentin valiokunnilta on vastaanotettu seuraava mietintö:

- Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n erityisedustajien toiminta-alasta ja tehtävistä (2018/2116(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Hilde Vautmans (A8-0171/2019).

Päivitetty viimeksi: 6. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus